Just nu är det många förändringar i vårt utbud

På grund av pågående coronaepedemi ändras förutsättningarna för cirklar, kurser och evenemang. Just nu jobbar vi för fullt med att ställa om så mycket som möjligt till distansverksamhet. Vi ber om överseende med att informationen inte är helt uppdaterad. Ring eller mejla den person som är listad som kontaktperson för respektive cirkel, kurs eller evenemang om du har frågor. Du kan också mejla oss på info@sensus.se.

Tack!

STOCKHOLM

Att mäta och värdera social hållbarhet.

En kurs om att säkra ”rätt” insatser i församlingens diakonala arbete.

Startdatum

24 september 2020

Veckodagar

Torsdag, fredag

Tid

Kl 9:00 - 16:30

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Lokal/rum

301

Pris

1500 kr

Antal platser kvar

Fler än 5 platser kvar

Vi mäter vanligtvis verksamheters resultat och effektivitet i finansiella termer. Resurser fördelas ofta på samma grunder. Med metoden SROI, Social Return on Investment, skiftas fokus till det VÄRDE insatserna skapar socialt.

Kursdagarna ger dig verktyg att värdera och mäta sociala effekter som t.ex. självkänsla och egenmakt, faktorer som ofta anses ”sakna” marknadsvärde.

Varmt välkommen till en kurs om hur du enkelt kan värdera och utveckla församlingens sociala arbete!

Kursupplägg

Under kursen varvas föreläsningar med diskussioner och övningar från deltagarnas egna sammanhang.

Kursen hålls under två dagar: 24-25 september 2020.

24 september 2020 kl. 09.00-16.30

25 september 2020 kl. 09.00-15.00

Kaffe och drop in fika serveras från 08.30 båda dagarna. Kursens program startar 09.00

Målgrupp.

Ansvariga för diakonalt arbete i Stockholms stifts församlingar; diakoner, kyrkoherdar/chefer med diakoniansvar, diakonimedarbetare, etc. Det är en stark rekommendation att minst två medarbetare från samma församling går kursen tillsammans, gärna även med ansvarig chef.

Personer som arbetar i andra stift än Stockholm samt personer som arbetar i andra organisationer är välkomna att kontakta Erika Pihl för att ställa sig på intresselista och kommer beredas plats i mån av utrymme.

Mål med kursdagarna

Deltagarna ska få kunskaper om relevanta verktyg för att mäta diakonala insatser i församlingen.

Sista anmälningsdag 4 september 2020. Vid utebliven närvaro eller avanmälan efter 4 september kommer kursavgiften ändå faktureras, platsen kan dock överlåtas till annan medarbetare.

För att kursen ska genomföras krävs att minst 15 personer är anmälda.

Kursledare

Erik Jannesson, expert på hållbarhetsstyrning (ekonomie doktor).

Erika Pihl, verksamhetsutvecklare, Sensus Stockholm-Gotland.

Lena Bergman, stiftsdiakon, Stockholms stift

Kontaktpersoner

Erika Pihl, erika.pihl@sensus.se

Lena Bergman, lena.bergman@svenskakyrkan.se

Arrangemangsnummer: 903189

Ledare

Erika Pihl

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.