STOCKHOLM

Hur vet vi om att det är värdefullt?

En kurs om att säkra ”rätt” insatser i församlingens diakonala arbete.

Startdatum

11 november 2019

Dagar

Måndag, tisdag

Tid

Kl 8:30 - 16:30

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Pris

1500 kr

Vi mäter vanligtvis verksamheters resultat och effektivitet i finansiella termer. Resurser fördelas ofta på samma grunder. Med metoden SROI, Social Return on Investment, skiftas fokus till det VÄRDE insatserna skapar socialt.

Kursdagarna ger dig verktyg att värdera och mäta sociala effekter som t.ex. självkänsla och egenmakt, faktorer som ofta anses ”sakna” marknadsvärde.

Varmt välkommen till en kurs om hur du enkelt kan värdera och utveckla församlingens sociala arbete!

Kursupplägg

Under kursen varvas föreläsningar med diskussioner och övningar från deltagarnas egna sammanhang.

Kursen hålls under två dagar: 11 november- 12 november 2019.

11 november kl. 08.30-16.30

12 november kl. 08.30-15.00

Målgrupp

Ansvariga för diakonalt arbete och hållbar utveckling i församlingen, t.ex. diakoner, diakoniassistenter, miljösamordnare med flera.

Mål med kursdagarna

Deltagarna ska få kunskaper om relevanta verktyg för att mäta diakonala insatser i församlingen.

Vi uppmuntrar flera medarbetare från samma församling att anmäla sig.

Kursledare

Erik Jannesson, expert på hållbarhetsstyrning (ekonomie doktor).

Erika Pihl, verksamhetsutvecklare, Sensus Stockholm-Gotland.

Katinka Levin, handläggare för migration och Mänskliga rättigheter, Stockholms stift.

Magnus Myrberg, handläggare hållbar utveckling, Stockholms stift.

Fadi Gawria, stiftshandläggare för idéburen innovation.

Kontaktpersoner

Erika Pihl, erika.pihl@sensus.se, 072-142 62 23.

Katinka Levin, katinka.levin@svenskakyrkan.se, 08-508 940 42.

Magnus Myrberg, magnus.myrberg@svenskakyrkan.se, 08-508 940 32.

Fadi Gawria, fadi.gawria@svenskakyrkan.se, 08- 508 94 011

Arrangemangsnummer: 902986

Kontaktperson

Ledare

Magnus Myrberg

Erika Pihl

Katinka Levin

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.