STOCKHOLM

Hur vet vi om att det är värdefullt?

En kurs om att säkra ”rätt” insatser i församlingens diakonala arbete.

Startdatum

11 november 2019

Veckodagar

Måndag, tisdag

Tid

Kl 8:30 - 16:30

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Pris

1500 kr

Antal platser kvar

Fullt – men du kan anmäla dig som reserv

Vi mäter vanligtvis verksamheters resultat och effektivitet i finansiella termer. Resurser fördelas ofta på samma grunder. Med metoden SROI, Social Return on Investment, skiftas fokus till det VÄRDE insatserna skapar socialt.

Kursdagarna ger dig verktyg att värdera och mäta sociala effekter som t.ex. självkänsla och egenmakt, faktorer som ofta anses ”sakna” marknadsvärde.

Varmt välkommen till en kurs om hur du enkelt kan värdera och utveckla församlingens sociala arbete!

Kursupplägg

Under kursen varvas föreläsningar med diskussioner och övningar från deltagarnas egna sammanhang.

Kursen hålls under två dagar: 11 november- 12 november 2019.

11 november kl. 08.30-16.30

12 november kl. 08.30-15.00

Målgrupp

Ansvariga för diakonalt arbete och hållbar utveckling i församlingen, t.ex. diakoner, diakoniassistenter, miljösamordnare med flera.

Mål med kursdagarna

Deltagarna ska få kunskaper om relevanta verktyg för att mäta diakonala insatser i församlingen.

Vi uppmuntrar flera medarbetare från samma församling att anmäla sig.

Sista anmälningsdag 24 oktober 2019.

Kursledare

Erik Jannesson, expert på hållbarhetsstyrning (ekonomie doktor).

Erika Pihl, verksamhetsutvecklare, Sensus Stockholm-Gotland.

Katinka Levin, handläggare för migration och Mänskliga rättigheter, Stockholms stift.

Magnus Myrberg, handläggare hållbar utveckling, Stockholms stift.

Fadi Gawria, stiftshandläggare för idéburen innovation.

Kontaktpersoner

Erika Pihl, erika.pihl@sensus.se, 072-142 62 23.

Katinka Levin, katinka.levin@svenskakyrkan.se, 08-508 940 42.

Fadi Gawria, fadi.gawria@svenskakyrkan.se, 08- 508 94 011

Arrangemangsnummer: 902986

Ledare

Erika Pihl

Erika Pihl är verksamhetsutvecklare med fokus på hållbarhet och idealitet. Under kurstillfällena för "Ledare grund" kommer vi reflektera kring Sensus syn på bildning, pedagogik och samspelet mellan ledare och grupp. Vi kommer även väva in begreppet hållbart ledarskap- hur det påverkar dig som ledare och gruppens utveckling.

Katinka Levin

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.