Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

GÖTEBORG

HL – MOD – Mångfald och dialog

MOD bygger på folkbildningens idé om lärande och delaktighet där utgångspunkten är deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Syftet är att bidra till att skapa insikt och nya handlingsmönster såväl på ett personligt som på ett samhälleligt plan.

Startdatum

5 februari 2022

Veckodagar

Lördag, Söndag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Lokal/rum

Teorisal 32, vån 3, 64 Kvadrat meter

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

MOD – Mångfald och dialog

MOD vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan leva sida vid sida utan diskriminering och förtryck, ett socialt hållbart samhälle. MOD utgår från alla människors lika värde och rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

MOD-kursen pågår i en eller flera dagar, den kan också utformas som en studiecirkel med flera träffar. Det är viktigt att gruppen är densamma under hela processen. I samtal, gruppövningar, idéstormar och rollspel arbetar man med hjälp av gruppen med sina egna värderingar. Till hjälp finns främst deltagarnas egna erfarenheter som man delar med varandra, men också ett flertal pedagogiska hjälpmedel samt en utbildad MOD-ledare.

Förmågan att se sig själv och den man i verkligheten är övas genom MOD-metoderna. Samtalen behandlar även deltagarnas förmåga att hantera konflikter - att se människan före hotbilden. MOD är ett helhetskoncept bestående av en pedagogisk handledning som bygger på en "steg-för-steg-modell".

Datum

5-6 februari kl. 09:00-16:00 (båda dagar)

Plats

Sensus Göteborg, Drottninggatan 30

Arrangemangsnummer: 342511

Ledare

Syrene Hägelmark

Kontaktperson