Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

NORRKÖPING

HIV globalt och ur ett patientperspektiv

I samband med världsaidsdagen 1 december bjuder vi in till en föreläsning med infektionsläkarna Karin Festin och Lena Änghagen, Region Östergötland.

Datum

28 november 2023

Dag

Tisdag

Tid

Kl 18:00 - 19:30

Plats

Sensus NorrköpingTjadden

Teatergatan 3 60222 NORRKÖPING

Pris

Kostnadsfritt

Genom att uppmärksamma världsaidsdagen vill vi minnas de som gått bort i Aids, uppmärksammar vikten av hivprevention och sprider kunskap om hiv för att minska stigma. UNAIDS vill med årets tema Let communities lead påvisa det stora värdet av samarbeten och gemenskap, samt betona civilsamhällets nyckelroll i arbetet mot hiv och Aids. Det är även en uppmaning till handling. UNAIDS påvisar att det är möjligt att eliminera AIDS 2030, men för att det ska bli verklighet krävs omfattande resurser.

I Östergötland uppmärksammas världsaidsdagen av Noaks Ark, RFSU, Sensus, ABF och Region Östergötland. 

Arrangemangsnummer: 606637

Kontaktperson

Kontor