Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Har du jobbet hemma- fortfarande?

Detta arrangemang Ingår i Fackförbundet ST arbetsmiljövecka 2021. Välkommen till en kväll som handlar om hur du som medarbetare och privatperson påverkas av att arbeta hemma under en längre period. Hur påverkas vi av att arbeta på distans nu och framöver? Hur ser läget ut på våra arbetsplatser och vad kommer hända post Corona?

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 18:00 - 20:00

Omfattning

1 tillfälle, 3 studietimmar

Plats

DistansZoom

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Denna föreläsning är en aktivitet som ST region Öst bjuder in sina medlemmar till, alla medlemmar oavsett region är välkomna!

Tid, datum, plats:

25 oktober 2021. kl 18-20.00

Sker via zoom. Sensus tillhandahåller länk till videorummet. Länk skickas ut ca 1 vecka i förväg, du får även en påminnelse länk ca 1 dag innan arrangemanget.

Inledning

Inger Ehn Knobblock berättar om STs senaste temperaturmätning kring arbetsmiljö och distansarbete. Hur ser läget ut på arbetsplatserna ut? Framåtblick, tendenser spaningar post Corona?

Program

Tre föreläsningar, valbara spår: Utifrån teman. Sömn, stress, arbetsmiljö- vad händer nu när vi börjar gå tillbaka till arbetsplatserna. Vad händer nu och framöver post corona? Vad tror du om det? Omvärldsbevakning och framåtblickande analys/reflektion, vad ser respektive föreläsare inom sitt fält.

Sömn: John Axelsson

De flesta av oss upplever sömnproblem till och från, och dagens arbetssituation kan göra det värre för en del. Föreläsning handlar om faktorer som reglerar och påverkar vår sömn, vad man kan göra för att stödja sin sömn, och när man behöver söka hjälp.

John Axelsson – professor, Stressforskningsinstitutet, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Stress: Göran Kecklund:

Att arbeta hemifrån kan innebära ökad arbetsbelastning och sämre balans mellan arbete och privatliv, vilket ofta leder till stress. Föredraget handlar om hur stress vid hemarbete kan uppstå och förebyggas, samt om återhämtningens betydelse för att motverka långvarig stress.

Göran Kecklund – professor, Stressforskningsinstitutet, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Psykosocial arbetsmiljö hemma: Anitha Kiianlinna:

Autonomi, socialt stöd och gränsdragning arbetsliv – privatliv, är faktorer som tydligt påverkar oss vid distansarbete. Hur kan ledarskap och medarbetarskap, med hänsyn till detta, samspela för att förebygga ohälsa och främja hälsa.

Anitha Kiianlinna – arbetsmiljö- och organisationskonsult, med fokus på utbildning och kliniskt arbete kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

Paus

Uppsamling efter de fördjupande spåren med frågor/reflektioner i storgrupp

Gemensam avslutning och utvärdering.

Videorummet är öppet för test och småprat från kl. 17.30 de som vill kan testa sin utrustning i förväg https://zoom.us/test och eller lära sig mer om zoom på https://digitalaverktyg.sensus.se/kategori/distans-moten

Länk till zoom rummet och praktisk information skickas ut en vecka innan föreläsning.

Varmt välkommen

Arrangemangsnummer: 903405

Ledare

Anitha Andersson Kiianlinna

Kontaktperson