VÄXJÖ

Hållbar folkbildningsvecka: Workshop - sy om och laga kläder

Startdatum

17 november 2023

Veckodag

Fredag

Tid

Kl 14:00 - 16:15

Omfattning

1 tillfälle, 3 studietimmar

Plats

Norrgatan 15 Växjö

Norrgatan 15 35231 VÄXJÖ

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Välkommen till en workshop där vi syr om och lagar kläder och pratar om miljö och hållbarhet. Som konsument kan man minska miljö- och klimatpåverkan genom att förlänga livslängden på kläder. Man kan konsumera mer medvetet till exempel genom att hyra kläder, köpa från second hand eller sy om kläder.

Workshopen hålls på arabiska. 

Ledare: Jabir Hussein Alkahat

Agenda 2030:
Denna workshop kopplas till mål 1 - Ingen fattigdom och mål 13 - bekämpa klimatförändringarna i Agenda 2030. 

Hållbar folkbildningsvecka: 
Det här arrangemanget är en del av Sensus hållbara folkbildningsvecka. Ett nationellt initiativ för att uppmärksamma det arbete som vi och våra samarbetsparter gör inom ramen för de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Veckorna innehåller både digitala och fysiska arrangemang som är öppna för alla.

Se hela programmet här.

Arrangemangsnummer: 604914

Kontaktperson