VÄXJÖ

Hållbar folkbildningsvecka: Workshop om svensk natur och allemansrätten

Startdatum

15 november 2023

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 13:00 - 15:15

Omfattning

1 tillfälle, 3 studietimmar

Plats

Norrgatan 15 Växjö

Norrgatan 15 35231 VÄXJÖ

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Naturguide och allemansrätten är ett sätt att lära familjer, som inte har vana att vistas ute i skogen, om den svenska naturen och allt som den innehåller med växter, svampar och djur men också rättigheter och skyldigheter när vi är ute i skog och mark. Till vår hjälp använder vi oss bland annat av kortspel, informationsplanscher och olika naturböcker. 

Ledare: Helena Lundholm

Agenda 2030:
Denna workshop kopplas till mål 11 - hållbara städer och samhällen och mål 15 - ekosystem och biologisk mångfald i Agenda 2030. 

Hållbar folkbildningsvecka:
Det här arrangemanget är en del av Sensus hållbara folkbildningsvecka. Ett nationellt initiativ för att uppmärksamma det arbete som vi och våra samarbetsparter gör inom ramen för de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Veckorna innehåller både digitala och fysiska arrangemang som är öppna för alla.

Se hela programmet här. 

 

Arrangemangsnummer: 604918

Kontaktperson