Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Norrköping

Hållbar folkbildningsvecka: Patologiskt samlande - svärt att hantera men hjälp finns!

Patologiskt samlande är att oorganiserat fylla sin bostad eller andra utrymmen med vardagsföremål, som också kallas hoarding eller tvångsmässigt samlande. Föremålen kan tyckas sakna värde och lätt kunna avyttras, men samlaren kan inte göra sig av med något och saknar ofta sjukdomsinsikt.

Datum

17 november 2022

Dag

Torsdag

Tid

Kl 14:00 - 15:00

Plats

Arbetets Museum Laxholmen

Norrköping

Pris

Kostnadsfritt

Gunilla Ekholm, vice ordförande i OCD-förbundet, berättar mer om det patologiska samlandet som kan leda till lidande, social isolering, familjekonflikter, vräkning eller skadeståndskrav. Personer med patologiskt samlande undviker ofta, på grund av en känsla av skam eller förlägenhet, att låta andra komma in i hemmet. Kunskapen om patologiskt samlande och om hur det kan behandlas har ökat väsentligt under senare år.

Se alla evenemang för "Om psykisk hälsa" här

Hållbar folkbildningsvecka

Det här arrangemanget är en del av Sensus hållbara folkbildningsvecka. Ett nationellt initiativ för att uppmärksamma det arbete som vi och våra samarbetsparter gör inom ramen för de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Veckorna innehåller både digitala och fysiska arrangemang som är öppna för alla.

Se hela programmet här.

Arrangemangsnummer: 873362

Kontaktperson