Distans

Hållbar folkbildningsvecka: IDG – ett ramverk för att påbörja din inre och yttre hållbarhetsresa

Känner du att du inte riktigt vet hur du ska fortsätta din inre hållbarhetsresa? Tycker du att Agenda 2030 är viktigt, men du vet inte hur du ska göra för att nå hållbarhetsmålen? Eller är du bara nyfiken på IDG? Ta del av en digital föreläsning om ramverket Inner Development Goals (IDG).

Datum

16 november 2023

Dag

Torsdag

Tid

Kl 17:00 - 18:30

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Inner Development Goals (IDG) är ett ramverk för de förmågor, kvalitéer och färdigheter vi behöver för att uppnå Agenda 2030 med 17 hållbara utvecklingsmål. Ramverket består av fem kategorier med 23 förmågor för mänsklig inre tillväxt och utveckling.

Denna digitala föreläsning kommer att gå igenom de fem kategorierna och de 23 förmågorna, som en del av att uppnå målen i Agenda 2030. Dessutom kommer vi erbjuda tips och övningar som kan hjälpa dig på vägen för att nå hållbarhetsmålen.

Välkommen till en digital föreläsning, där vi pratar om betydelsen av den inre omställningen för den yttre hållbarheten.

Zoom-länk till föreläsningen erhålls efter anmälan, i god tid innan föreläsningen. 

Agenda 2030:
Denna föreläsning kopplas till samtliga mål i Agenda 2030. 

Hållbar folkbildningsvecka:
Det här arrangemanget är en del av Sensus hållbara folkbildningsvecka. Ett nationellt initiativ för att uppmärksamma det arbete som vi och våra samarbetsparter gör inom ramen för de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Veckorna innehåller både digitala och fysiska arrangemang som är öppna för alla.

Se hela programmet här

Arrangemangsnummer: 204564

Kontaktperson