Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Norrköping

Hållbar folkbildningsvecka: Hur mår din ekonomi?

Det kan hända att du någon gång i livet får problem med att betala dina räkningar. Lider en person av psykisk ohälsa av olika slag är det inte ovanligt att även den ekonomiska hälsan påverkas och personen blir fast i en negativ spiral. Att våga prata om sin ekonomi och söka hjälp är viktigt för helheten.

Datum

16 november 2022

Dag

Onsdag

Tid

Kl 11:15 - 12:00

Plats

Arbetets Museum LaxholmenBiblioteket

Norrköping

Pris

Kostnadsfritt

Sök stöd i tid innan problemen blir större och du hamnar i en ekonomisk situation som blir svår att hantera. Att vara i ekonomiska svårigheter leder ofta till skuld- och skamkänslor och då är det viktigt att våga prata om sin ekonomi.

Norrköping kommuns budget- och skuldrådgivare berättar om sitt arbete och upplevelser av mötet med personer i ekonomisk kris. Presentationen riktar sig till dig som arbetar med personer med psykisk ohälsa, men även till dig som har problem med din privatekonomi.

Hållbar folkbildningsvecka

Det här arrangemanget är en del av Sensus hållbara folkbildningsvecka. Ett nationellt initiativ för att uppmärksamma det arbete som vi och våra samarbetsparter gör inom ramen för de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Veckorna innehåller både digitala och fysiska arrangemang som är öppna för alla.

Se hela programmet här.

Arrangemangsnummer: 873357

Kontaktperson