Distans

Hållbar folkbildningsvecka: Framtidens mat - en solidarisk rörelse?

Datum

14 november 2023

Dag

Tisdag

Tid

Kl 19:00 - 19:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Föreningarna Andelsjordbruk Sverige och Nordbruk tillsammans med Göteborgs stad och forskaren Rosmarie Sundström bjuder in till ett modererat samtal kring matproduktion, matsuveränitet och hur mat hänger ihop med framtiden. 

Anmäl dig för att få en länk till sändningen. 

Agenda 2030:
I de globala målen ingår god hälsa och välbefinnande (mål 3), ekosystem och biologisk mångfald (mål 15), hållbara städer och samhällen (mål 11) och hållbar konsumtion och produktion (mål 12). Att säkra näringsrik och hållbart producerad föda är en nyckel för att människor ska kunna växa, leva och delta i samhället de bor i. 

Hållbar folkbildningsvecka:
Det här arrangemanget är en del av Sensus hållbara folkbildningsvecka. Ett nationellt initiativ för att uppmärksamma det arbete som vi och våra samarbetsparter gör inom ramen för de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Veckorna innehåller både digitala och fysiska arrangemang som är öppna för alla.

Se hela programmet här.

Arrangemangsnummer: 605749

Kontaktperson