Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Paul Trienekens / Unsplash

Distans

Hållbar folkbildningsvecka: Föreläsning om Cirkus design

Välkommen till en föreläsning om ett projekt som kombinerar språkträning, hållbarhet och återbruk! Cirkus design har varit ett samarbete mellan Sensus och SSAM i Växjö, det kommunala bolaget för renhållning som redan idag samarbetar med andra aktörer för ökat återbruk genom t.ex. andrahandsförsäljning.

Datum

26 november 2021

Tid

Kl 18:00 - 19:30

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Projektet har varit ett arbetsmarknadsprojekt i grunden med syftet att deltagarna ska: • Utöka sitt ordförråd • Få prova på att renovera och tillverka möbler • Få kännedom om hur elektriska handmaskiner för bygg fungerar • Få bättre självförtroende genom att arbeta med det som man redan kan • Öka deltagarnas kontaktnät • Prata svenska utanför klassrummet

Föreläsningen handlar om resultat, utmaningar och lärdomar från ett mycket spännande projekt!

Föreläsningen ges via Zoom: Föreläsning Cirkus design

Arrangemangsnummer: 869247

Kontaktperson