Distans

Hållbar folkbildningsvecka: Boksamtal om inkluderande församlingsarbete i Svenska kyrkan

I detta samtal diskuterar prästen Sofia Ekelund Fogelström och Sensus Tessan Nordeman vad, hur och varför kyrkan ska arbeta med inkludering med utgångspunkt från boken En enda kropp, en antologi om mångfald och religion.

Datum

13 november 2023

Dag

Måndag

Tid

Kl 12:00 - 12:50

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Boken En enda kropp - Vägar till en hbtq-inkluderande församling kom ut 2022 och det finns även en studiehandledning framtagen av Sensus. Utifrån denna bok bjuder vi på ett digitalt samtal mellan prästen Sofia Fogelström och Sensus verksamhetsutvecklare Tessan Nordeman. 

Anmäl dig så skickar vi ut en inbjudan till Zoom några dagar innan föreläsningen! 

Agenda 2030:
Denna föreläsning kopplas till mål 15 - ekosystem och biologisk mångfald i Agenda 2030. 

Hållbar folkbildningsvecka:
Det här arrangemanget är en del av Sensus hållbara folkbildningsvecka. Ett nationellt initiativ för att uppmärksamma det arbete som vi och våra samarbetsparter gör inom ramen för de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Veckorna innehåller både digitala och fysiska arrangemang som är öppna för alla.

Se hela programmet här.

Arrangemangsnummer: 605848

Kontaktperson