Grönt ledarskap i en värld av förändring

Är du nyfiken på en unik ledarskapsträning som syftar till att stärka din individuella kapacitet och förmåga att leda dig själv, leda andra och låta dig ledas? Kom på ett "prova på tillfälle" där du får möjlighet att bekanta dig med upplägget och oss som utbildare och tränare

Datum

24 januari 2021

Dag

Söndag

Tid

Kl 10:00 - 12:00

Lokal/rum

Vid parkeringen

Pris

500 kr

I månadsskiftet mars/april 2021 startar utbildningen Grönt ledarskap i förändring. Träningen hålls under 10 veckor med 5 träffar à 3 timmar, en träff varannan vecka. Samtliga träffar genomförs ute i och i samspel med naturen, oavsett väder, förutsatt att det inte är risk för någons hälsa. Vid inställd träff erbjuds en ett nytt tillfälle. Utbildningen kommer att genomföras i närheten av Lund/Malmö, preliminärt Dalby Söderskog. Utöver de fysiska träffarna erbjuds varje deltagare möjlighet till 3 timmars individuell coach för avstämning och stöd efter behov.

Vårt samhälle står inför stora och komplexa utmaningar. Vad är egentligen hållbart och hur kan vi som individer och organisationer göra skillnad? Mitt i en snabb teknisk utveckling, ett ökat behov av flexibilitet och digital kompetens, visar flera rapporter och forskning på en kraftig ökning av psykisk ohälsa. Flera forskningsinstitut, bl a Precensing Institure med sin Teori U, menar att vi inte kan genomföra de stora systemiska förändringar som krävs för att förändra detta om vi inte också utgår från oss själva och vår självkännedom. Förändring som kommer inifrån och ut. Endast då kan vi också vara hållbara ledare fullt ut. Nya metoder och angreppssätt för arbetslivet och ledarskapet, med inspiration från naturen och dess ekosystem kan vara en viktig del i att hitta tillbaka till oss själva, en meningsfull vardag och ett hälsomässigt välbefinnande.

Vi har satt samman en utbildning utifrån ett holistiskt perspektiv. Unikt med utbildningen är att samtliga träffar genomförs ute i naturen med den som bollplank och samarbetspartner. Som deltagare i denna ledarskapsträning får du möjlighet att lära utifrån olika teorier, där fokus ligger på en fördjupad förståelse av dig själv och dina drivkrafter. Utbildningen kombinerar upplevelsebaserat, reflekterande och teoretiskt lärande. Du får möjlighet att undersöka, experimentera och lära med inspiration av och i samklang med naturen. Vi träffas i grupp vid fem tillfällen med eget arbete och individuell coachning där emellan.

Efter genomförd utbildning har du fått med dig nya kunskaper och insikter som kan hjälpa dig att göra mer grundade och autentiska vägval när du möter de utmaningar dagens snabba och komplexa samhälle ställer oss alla inför. Dessa kunskaper är en av byggstenarna i ett ledarskap som tar tillvara och stärker allas förmågor i din/dina arbetsgrupper. Ledarskapsträningens gruppdynamiska upplägg vidgar och breddar det individuella perspektivet, vilket leder till ökad trygghet både i ditt professionella såväl som ditt privata liv

Då utbildningen löper över tio veckor, i en liten grupp på 10-15 deltagare med tre utbildare, erbjuds goda möjligheter för dig att få det stöd du som individ och ledare behöver via en kombination av utmaningar, coachning och stöttning. Den grund som denna ledarskapsträning ger leder dig vidare i din fortsatta utvecklingsprocess.

Om du önskar en djupare teoretisk förståelse och referenser eller har andra frågor om utbildningen eller prova-på-tillfället, vänligen kontakta handledaren Cristian Sjövind direkt på cristian@metanoiaadvisors.org eller 070-712 77 24.

Upplägg

Vi ses för ett "prova-på-tillfälle" söndagen den 24 januari, kl. 10.00 - 12.00. Mer info om exakt plats och upplägg skickas ut per mail efter anmälan.

Pris

500

Plats

Dalby Söderskog, vid parkeringen.

Presentation av handledare och coacher under träningen:

Cristian Sjövind: Cristian har under de senaste 10-15 åren fokuserat helhjärtat på att skapa förutsättningar för hållbara människor och organisationer. Han har en Master inom ledarskap, organisation och hållbarhet samt har forskat kring organisatoriska förutsättningar för välmående och hållbar utveckling. Ett ständigt och viktigt fokus för Cristian är att arbeta med tillämpningen av teorier och forskning och hur vi praktiskt kan använda dessa i vår vardag. Cristian har länge utforskat sitt eget samspel med naturen och hittar där mycket inspiration kring ledarskap och organisering.

Petra Lindblom: Petra har sin bakgrund i teater men valde för 10 år sedan att vidareutbilda sig till gestaltterapeut (en psykodynamiskt terapiform). Hon arbetar som terapeut och har även gått ledarskapsträning, Trädgård i Vården på SLU /Alnarp, samt vidareutbildning i läkande skrivande och konstterapi. Ett djupt naturintresse har inspirerat Petra till att leda sk. “awarenessvandringar” för bl a. Malmö stad och skogsvandringar med fokus på naturens förmåga att väcka våra sinnen, och skapa liv, avkoppling, närvaro, inspiration och lekfullhet i relation med oss själva, andra och naturen.

Hana Begovic: Hana är en strategisk organisatör, projektsamordnare och föreläsare med ett personligt och professionellt uppdrag att bidra till effektfull och positiv påverkan på jordens ekologiska system. Hon har en examen i Globala Studier vid Göteborgs Universitet, ett tvärvetenskapligt program som förenar freds-och utvecklingsforskning, globala genusstudier, humanekologi, mänskliga rättigheter, latinamerikanska studier och socialantropologi. Hana är också expert inom UN Harmony with Nature och har initierat, lett och deltagit i initiativ i främst Europa och Sydamerika, bland annat kring klimatförändring, Earth Jurisprudence, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Arrangemangsnummer: 208517

Medverkande

Petra Lindblom

Hana Begovic

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.