Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Distans

Frukostseminarium på Pride: Tryggare rum. Verktyg för inkludering i ideella organisationer.

Vi presenterar verktyg för ett arbete för inkludering och mot exkludering och kränkningar. För dig som vill vara med och skapa bättre förutsättningar för att deltagare i er verksamhet eller medlemmar i er organisation ska känna sig tryggare och mer inkluderade.

Datum

5 augusti 2021

Dag

Torsdag

Tid

Kl 10:00 - 11:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Innehåll

Vi presenterar verktyg för:

  • Hur öka medvetenhet kring normer.

  • Hur vi normkritiskt kan granska vår organisation.

  • Hur jag som ledare kan skapa bättre förutsättningar för inkludering.

  • Hur vi kan kartlägga otrygga platser.

  • Hur vi kan arbeta med ett rättighetsbaserat förhållningssätt.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr är en politiskt fristående antidiskrimineringsbyrå som ger kostnadsfri rådgivning, utbildar och informerar om diskriminering, inkludering och mänskliga rättigheter samt deltar i olika arrangemang för att lyfta frågor kring diskriminering och inkludering. Verksamheten drivs med medel av MUCF.

Arrangör:

Sensus och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr

Seminarieledare:

Sara Björk, verksamhetsutvecklare Sensus studieförbund och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr samt Annika Heikkinen, verksamhetsledare, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr.

Plats:

Vi kommer öppna upp för fysisk närvaro på dessa tillfällen, med max 15 coronasäkrade platser i Sensus lokaler på Medborgarplatsen där det erbjuds frukost.
Vill du vara med fysiskt på plats så besvara frågorna i anmälan. De 15 första som besvarat frågorna får vara med i Sensus lokaler i Medborgarhuset, Medborgarplatsen. Vilka som fått plats meddelas 2 augusti.

Seminarierna ges dock också på distans på den digitala lärplattformen Zoom via datorn, länk kommer till din e-postadress i bekräftelse på din anmälan. För att vara med behöver du dator/smartphone med Internet uppkoppling

Pris:

Kostnadsfritt men anmälan krävs

Kontaktperson