VISBY

Frukostseminarium för MHFA instruktörer på Gotland

MindShift Gotland bjuder in till frukostseminarium och nätverksträff för alla MHFA instruktörer på ön.

Startdatum

12 oktober 2020

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 8:45 - 11:00

Omfattning

1 tillfälle, 3 studietimmar

Lokal/rum

Stora salen

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Fler än 5 platser kvar

Alla vi som gått utbildning till instruktörer i MHFA, på Gotland, har nu möjlighet att träffas i ett nätverk. Det gäller dig som gått tidigare eller nyligen, som är aktiv instruktör eller som vill komma igång att utbilda igen.

Det finns ett stort behov av utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa på Gotland. Dels finns ju som vi vet ett stort behov sen tidigare av att sprida kunskapen och dels är det extra viktigt när vi har en pågående pandemi som kan ha negativ inverkan på den psykiska ohälsan.

Just nu pågår också projektet Guldhjärnan på Gotland där offentlig, ideell- och idéburen verksamhet samverkar tillsammans med näringslivet för att inom 5 år sprida MHFA till 10% av befolkningen på Gotland.

Arrangör: MindShift Gotland

Tid: 12 oktober kl 09.00-11.00 2020, vi bjuder på frukost

Plats: Församlingshemmet vid Visby Domkyrka, Norra kyrkogatan 4

Anmälan: Senast 5 oktober, ange ev. specialkost

Program för frukostseminariet:

  • Nuläge över genomförda instruktörsutbildningar på Gotland
  • Guldhjärneprojektet inom MindShift Gotland, se www.mindshiftsgotland.se
  • Översikt genomförda utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa
  • Presentation av deltagare
  • Utbildningsbehov och möjliga samarbeten Praktiska tips och frågor i samband med utbildningsplanering

Tillgänglighet

Eftersom ett viktigt syfte med nätverksträffen är att knyta nya kontakter och planera samarbeten för kommande utbildningar planerar vi för att ses fysiskt. Vi hjälps åt att hålla avstånd och att bara komma om vi är fullt friska, för att förebygga spridning av covid-19. Skulle läget ändra sig på Gotland kan vi behöva flytta träffen till zoom.

Arrangemangsnummer: 435630

Ledare

Lotta Lundberg-Ericsson

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.