Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Första hjälpen till Psykisk hälsa - Vuxen (MHFA) Digital utbildning

Målet med utbildningen i första hjälpen till psykisk hälsa är att öka kunskap om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Utbildningen genomförs av certifierade instruktörer utbildade av NASP, Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa.

Startdatum

17 januari 2024

Veckodagar

Måndag, Onsdag

Tid

Kl 18:00 - 21:00

Omfattning

5 tillfällen, 14 studietimmar

Pris

1500 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen vi är engagerade i eller i de offentliga rum vi vistas i.

Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid) har utvecklats i Australien (www.mhfa.au). Programmet har översatts till många språk och är internationellt prövat och utvärderat. I Sverige har programmet översatts och anpassats till svenska förhållanden samt testats i Sverige av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet

Första hjälpen till psykisk hälsa är en 14-timmarskurs där deltagarna får lära sig om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan för detta. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår fallövningar, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Efter avslutad kurs får man manualen hemskickad samt ett diplom.

Arrangemangsnummer: 406408

Ledare

Mikael Brun Gunnerås

Kontaktperson