Distans

Första hjälpen till psykisk hälsa - Vuxen

Lär dig mer om de vanligaste psykiatriska diagnoserna och hur du kan känna igen tecken på olika typer av psykiskt lidande.

Startdatum

17 januari 2024

Veckodag

Se beskrivning

Tid

Se beskrivning

Omfattning

3 tillfällen, 9 studietimmar

Plats

På distans

Pris

400 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Första hjälpen till psykisk hälsa - Vuxen

Med en handlingsplan får du träna dig i hur du tar kontakt och erbjuder någon relevant stöd. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Som första hjälpare lär du dig att stödja en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått professionell hjälp. Detta är en utbildning för alla som vill öka sin kompetens i medmänskligt  hjälpande.

Varför en utbildning?

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som drabbar de  flesta någon gång i livet. Det kan vara i familjen, på arbetsplatsen eller i föreningen där vi är engagerade. Många känner till att man kan rädda liv genom minnesregeln L-ABC  (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt). Denna utbildning är till för att lära dig att ge "första hjälpen" till psykisk 
hälsa och på så sätt rädda liv. 

Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro,  nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar som  ångest eller depression. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen. 

Målet med utbildningen är att minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är en riskfaktor för suicid.

Datum och tider

Onsdag 17 januari 8.30-17.00 Uppsala
Tisdag 6 februari 8.30-17.00 Uppsala
Torsdag 15 februari 13.00-15.00 Digitalt

Kostnad

I priset ingår fika och lunch under kursdagarna. Du kommer få en bok skickad till dig som utgör det tryckta kursmaterialet, samt referenslitteratur för kursen. Bokens kostnad är 500 kr inkl. moms och frakt. 

 

Arrangemangsnummer: 406023

Kontaktperson