Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Första hjälpen till psykisk hälsa - vuxen

Det är större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att få användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodagar

Tisdag, Torsdag

Tid

Kl 8:30 - 12:00

Omfattning

4 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Första hjälpen till psykisk hälsa

En utbildning som ger dig ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och en handlingsplan som hjälper dig att bli en Första hjälpare.

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem.

Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen eller i de offentliga rum vi vistas i.

Första hjälpen till psykisk hälsa lär dig att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa, genom att:

  • känna igen och ingripa vid kriser
  • våga möta och prata med medmänniskor som mår dåligt
  • bekräfta och uppmuntra till att söka hjälp
  • minska omedelbar självmordsrisk

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.
Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA. I Sverige har det översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention - NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA-instruktörer.

Kurserna vänder sig till dig som är ledare och/eller kollega/medarbetare, vän/granne, förälder/anhörig. Det krävs inga förkunskaper. Efter genomgången utbildning får du ett intyg från Karolinska Institutet som visar att du är utbildad Första hjälpare.

Första hjälpen till psykisk hälsa omfattar 12 timmar(16 studietimmar) fördelat på fyra tillfällen och genomförs på distans via zoom.

Datum: 5 september, 14 september, 19 september och 21 september. Tid: 8:30-12:00

Kursavgift: 600 kr samt kurslitteratur 500 kr.

Kursledare

Eva Ajaxén och Lotta Lundberg-Ericsson, verksamhetsutvecklare Sensus Stockholm-Gotland och certifierade MHFA-instruktörer

Sista anmälningsdag: 28 augusti

Arrangemangsid: 1549257

Ledare

Lotta Lundberg-Ericsson

Kontaktperson