Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Visby

Första hjälpen till psykisk hälsa - Visby stift

Det är större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att få användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodagar

Onsdag, Torsdag, Fredag

Tid

Kl 13:30 - 16:30

Omfattning

4 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

Helge Andshuset Visby StiftSessionssalen

Norra Kyrkogatan 3 62155 Visby

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Första hjälpen till psykisk hälsa

En utbildning som ger dig ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och en handlingsplan som hjälper dig att bli en Första hjälpare.

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem.

Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen eller i de offentliga rum vi vistas i.

Första hjälpen till psykisk hälsa lär dig att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa, genom att:

  • känna igen och ingripa vid kriser
  • våga möta och prata med medmänniskor som mår dåligt
  • bekräfta och uppmuntra till att söka hjälp
  • minska omedelbar självmordsrisk

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.
Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA. I Sverige har det översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention - NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA-instruktörer.

Kursen vänder sig till anställda i Svenska kyrkan. Det krävs inga förkunskaper. Efter genomgången utbildning får du ett intyg från Karolinska Institutet som visar att du är utbildad Första hjälpare. Visby stift är tillsammans med bl.a. Region Gotland, Länsförsäkringar och Sensus en av grundarna till MindShift Gotland. Det gemensamma målet är för MindShift Gotland är att vi gemensamt ska stå bättre rustade i en tid då vi behöver fokusera på psykiskt välmående, lyfta tabun och våga hjälpas åt. Det gör vi bland annat genom en utbildningsinsats i Första hjälpen till psykisk hälsa.

Första hjälpen till psykisk hälsa omfattar 12 timmar(16 studietimmar) fördelat på fyra tillfällen.

Datum: 23 februari 13:30 - 16:30 samt 15 mars, 22 mars, 31 mars 9:00 - 12:00

Kursavgift: Visby stift står för kursledare och kursmaterial

Kursledare

Anne Dungner Hjellström, musikkonsulent och MHFA-instruktör, Benjamin Ulbricht, präst och MHFA-instruktör

Sista anmälningsdag: 16 februari

Arrangemangsnummer: 301186

Ledare

Anne Dungner Hjellström

Lotta Lundberg-Ericsson

Kontaktperson