Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav Bildbyrå

Distans

Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom

Kursen riktar sig till dig som har nära kontakt med unga. Är du ledare och känner dig osäker på hur du ska agera eller säga när du misstänker att någon i gruppen lider av psykisk ohälsa?

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodagar

Tisdag, Onsdag, Fredag

Tid

Kl 8:30 - 12:00

Omfattning

4 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Se beskrivning

Första hjälpen till psykisk hälsa tar upp de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna bland annat depression, ångestsjukdom och ätstörningar och hur de kan ta sig uttryck hos unga personer. Kursen vill även ge ökad kunskap om självdestruktivt beteende och självmord bland ungdomar.

Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills den unga fått lämplig professionell hjälp. Du får ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och en handlingsplan som hjälper dig att bli en Första hjälpare.

Psykisk ohälsa drabbar nästan alla någon gång i livet – direkt eller indirekt.

Lär dig att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa, genom att:

  • känna igen och ingripa vid kriser
  • våga möta och prata med den som mår dåligt
  • bekräfta och uppmuntra till att söka hjälp
  • minska omedelbar självmordsrisk

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA. I Sverige har den översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention - NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA-instruktörer.

Kursen vänder sig till dig som är ledare eller förälder/anhörig. Det krävs inga förkunskaper. Efter genomgången utbildning får du ett intyg från Karolinska Institutet som visar att du är utbildad Första hjälpare.

Kostnad

Deltagaravgift 600 kr och kursmaterial 500 kr

Datum

Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa omfattar 14 timmar(16 studietimmar) och genomförs digitalt via Zoom. Den är uppdelad på fyra förmiddagar. Datum: Onsdag den 19 april, Fredag den 21 april, Tisdag den 25 april och Onsdag den 26 april samtliga 8:30-12:00

Sista anmälningsdag 12 april

Kursledare

Eva Ajaxén och Lotta Lundberg-Ericsson, båda två är verksamhetsutvecklare Sensus Stockholm-Gotland och MHFA-instruktörer

Arrangemangsnummer: 302314