Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

SLITE

Första hjälpen till psykisk hälsa-Slite

Det är större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att få användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Startdatum

18 september 2021

Veckodagar

Tisdag, Lördag

Tid

Kl 9:00 - 15:30

Lokal/rum

Församlingssalen

Pris

600 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Första hjälpen till psykisk hälsa!

En utbildning som ger dig ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och en handlingsplan som hjälper dig att bli en Första hjälpare.

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA. I Sverige har det översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention - NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA-instruktörer. Första hjälpen till psykisk ingår i MindShift Gotlands målsättning att sprida kunskap och minska fördomar kring psykisk ohälsa och är en del av projektet Guldhjärnan. (http://www.mindshiftgotland.se) Efter genomgången utbildning blir du en Första hjälpare/Guldhjärna och får även ett intyg från Karolinska Institutet som visar att du är Första hjälpare.

Kursen är uppdelad på fyra tillfällen, en lördag och tre tisdagskvällar. Lördag 18 september 9:00-15:30, tisdag 21 september, 28 september och 5 oktober 18:30-21:00 Lokal: Betel Storgatan 57 i Slite

Kursavgift 600 kr samt kurslitteratur 500 kr. MindShift Gotland subventionerar kurslitteratur till de 200 första deltagarna inom ideell sektor på Gotland.

Kursledare

Lotta Lundberg-Ericsson och Monica Sjögren verksamhetsutvecklare Sensus Stockholm-Gotland. Båda är certifierade MHFA-instruktörer.

Sista anmälningsdag: 1 september

Arrangemangsnummer: 436711

Ledare

Lotta Lundberg-Ericsson

Monica Sjögren

Kontaktperson