JÖNKÖPING

Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på vuxna 27-28 april

Startdatum

27 april 2020

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 8:30 - 16:30

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Lokal/rum

Våga

Pris

1900 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Vill du bli bättre på att stötta och hjälpa sköra och sårbara medmänniskor?

Välkommen till 2-dagarsutbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på vuxna. Du får träna på hur du kan upptäcka, ta kontakt och inleda första hjälpen för att underlätta ett tillfrisknande. Du får också kunskap om var professionell hjälp kan sökas, när så behövs och var andra former av stöd kan finnas.

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA. Programmet är internationellt prövat och utvärderat. I Sverige har det översatts, anpassats och testats av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa - NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA - instruktörer.

Första hjälpen till psykisk hälsa kan jämföras med den vanliga Första hjälpen – L-ABC och HLR för att rädda liv vid fysiska olycksfall. Precis som vid fysiska olycksfall är det viktigt med tidig upptäckt och därmed tidiga insatser.

Utbildningen vänder sig till både allmänheten och personal som i sitt arbete möter vuxna och/eller barn & unga med psykisk ohälsa och suicidalitet t ex inom skola, socialtjänst, polis, kriminalvård, räddningstjänst, församlingar, intresseföreningar, arbetsförmedling, försäkringskassa, chefer, fackliga representanter m fl och även föräldrar.

Deltagarna får efter genomgången utbildning ett intyg från Karolinska Institutet som visar att personen är certifierad Första hjälpare, ett värdefullt intyg att ha med på sin CV.

Pris

Kostnad 1900 kr/deltagare samt litteraturkostnad 500 kr/deltagare. För- och eftermiddagsfika ingår.

Plats

Sensus lokaler på Östra Storgatan 10. Jönköping

Kursledare

Margit Ferm, socionom och certifierad MHFA – instruktör Liisa Sulin Elmqvist HR konsult och certifierad MHFA – instruktör

Arrangemangsnummer: 100633

Ledare

Margit Ferm

Kontaktperson

Kontor

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.