JÖNKÖPING

Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på vuxna

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 8:30 - 17:00

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Lokal/rum

Våga

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Vill du bli bättre på att stötta och hjälpa sköra och sårbara medmänniskor? Välkommen till två olika 2-dagarsutbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa. Den ena har fokus på unga och den andra på vuxna. Du får träna på hur du kan upptäcka, ta kontakt och inleda första hjälpen för att underlätta ett tillfrisknande. Du får också kunskap om var professionell hjälp kan sökas, när så behövs och var andra former av stöd kan finnas. Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA. Programmet är internationellt prövat och utvärderat. I Sverige har det översatts, anpassats och testats av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa - NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA - instruktörer. Utbildningen vänder sig till: Personal som i sitt arbete möter vuxna och/eller barn & unga med psykisk ohälsa och suicidalitet t ex inom skola, socialtjänst, polis, kriminalvård, räddningstjänst, församlingar, intresseföreningar, arbetsförmedling, försäkringskassa, chefer, fackliga representanter m fl. Deltagarna får efter genomgången utbildning ett intyg från Karolinska Institutet som visar att personen är certifierad Första hjälpare, ett värdefullt intyg att ha med på sin CV. Kostnad 1500 kr/deltagare samt litteraturkostnad 500 kr/deltagare. För- och eftermiddagsfika ingår. Kursledare Margit Ferm, socionom och certifierad MHFA – instruktör Liisa Sulin Elmqvist HR konsult och certifierad MHFA – instruktör

Arrangemangsnummer: 100633

Ledare

Margit Ferm

Kontaktperson

Kontor

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.