Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Distans

Första hjälpen till psykisk hälsa - (Digitalt Zoom)

Det är större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att få användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 13:00 - 16:45

Omfattning

4 tillfällen, 20 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Se beskrivning

Första hjälpen till psykisk hälsa!

En utbildning som ger dig ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och en handlingsplan som hjälper dig att bli en Första hjälpare.

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA. I Sverige har det översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention - NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA-instruktörer. Första hjälpen till psykisk ingår i MindShift Gotlands målsättning att sprida kunskap och minska fördomar kring psykisk ohälsa och är en del av projektet Guldhjärnan. (http://www.mindshiftgotland.se)

Efter genomgången utbildning får du ett intyg från Karolinska Institutet som visar att du är en Första hjälpare.

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom. Mer information och inloggningsuppgifter får du innan kursstarten. 4 kurstillfällen, tisdagar 13/4, 20/4, 27/4 och 4/5 klockan13:00 - 16:45

Kursavgift 900 kr samt litteratur 500 kr. För dig som bor på Gotland är kursavgiften 600 kr samt kurslitteratur 500 kr. MindShift Gotland subventionerar kurslitteratur till de 200 första deltagarna inom ideell sektor på Gotland.

Sista anmälningsdag

30 mars

Kursledare

Lotta Lundberg-Ericsson och Monica Sjögren verksamhetsutvecklare Sensus Stockholm-Gotland. Båda är certifierade MHFA-instruktörer.

Ledare

Lotta Lundberg-Ericsson

Monica Sjögren

Kontaktperson