Bild: Scandinav Bildbyrå

FÅRÖSUND

Första hjälpen till psykisk hälsa - äldre Fårösund

Har du en äldre anhörig som du är orolig för eller kommer du i kontakt med många äldre i din vardag?

Startdatum

16 oktober 2023

Veckodagar

Måndag, Tisdag, Onsdag

Tid

Kl 9:00 - 14:00

Omfattning

3 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

Träffpunkten Fårösund

62464 FÅRÖSUND

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Första hjälpen till psykisk hälsa - äldre

Det här är en utbildning som ger dig ökade kunskaper om psykisk ohälsa bland äldre och en handlingsplan som hjälper dig att bli en Första hjälpare

Första hjälpen till psykisk hälsa behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre. Kursen vill öka kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och uppåt.

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

Det krävs inga inga förkunskaper.

Utbildningen är utformad av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet. 

Första hjälpen till psykisk hälsa-äldre ingår i MindShift Gotlands målsättning att sprida kunskap och minska fördomar och tabun kring psykisk ohälsa och är en del av projektet Guldhjärnan. (http://www.mindshiftgotland.se) Efter genomgången utbildning blir du en Första hjälpare/Guldhjärna och får ett intyg från Karolinska Institutet/NASP som visar att du är en Första hjälpare.

Första hjälpen till psykisk hälsa omfattar 12 timmar(16 studietimmar) fördelat på tre tillfällen.

Datum: 16 oktober 9.00-14.00, 17 oktober 9.00-14.00, 18 oktober 9.00-14.00

Kursavgift: Kursen genomförs med bidrag till MindShift Gotland från Svenska Postkodstiftelsen.

Kursledare

Annette Löwenstein och Anne Dungner Hjellström, certifierade MHFA-instruktörer

Sista anmälningsdag 9 oktober

 

Arrangemangsnummer: 305654

Kontaktperson