UPPSALA

Första hjälpen till psykisk hälsa - äldre

Ett utbildningsprogram som lär dig hur du bäst tar kontakt och inleder Första hjälpen till psykisk hälsa. (mhfa.se)

Startdatum

29 januari 2021

Veckodagar

Måndag, fredag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

2 tillfällen, 12 studietimmar

Lokal/rum

Mariasalen

Pris

300 kr

Antal platser kvar

Fler än 5 platser kvar

Äldres psykiska hälsa och ohälsa är ett område som under lång tid varit underutvecklat. Behoven är stora och fler äldre än yngre riskerar att drabbas av depression. Utbildningen är utformad av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och genomförs av utbildade instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa - äldre. Utbildningen syftar till att öka medvetenheten kring äldres psykiska hälsa. Den sätter fokus på bemötande och hur man som medmänniska kan närma sig och ge råd och stöd till en person med psykisk ohälsa. Ett annat mål med utbildningen är att via kompetenshöjning minska de fördomar och tabun som finns inom området.

Dagarna riktar sig till anställda i hemtjänst, äldreboenden, anställda i kyrkan som arbetar och möter äldre samt volontärer och andra personer som möter äldre i sin vardag. Med äldre avser vi + 65 år.

Program

29/1- 2021 09.00 - 12.15 Del 1 Psykisk hälsa/ohälsa hos äldre

 • Psykiska hälsoproblem hos äldre
 • Psykiska sjukdomar som är vanliga hos äldre
 • Åldrandet hos äldre
 • Hjärnans utveckling hos äldre
 • Olika behandlingsmetoder för psykisk sjukdom
 • Återhämtning/tillfrisknande Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre
 • Varför behövs Första hjälpen till psykisk hälsa?
 • Handlingsplan för Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre

12.15 -13.15 Lunch

13.15 -16.00 Del 2 Depression

 • Tecken, symtom och riskfaktorer
 • Behandlingsmetoder Demenssjukdomar
 • Kortfattad inledning av demenssjukdomar Första hjälpens handlingsplan vid depression för äldre
 • Första hjälpen, steg 1-5 vid depression
 • Kristillstånd, Första hjälpen vid självmordsbeteende
 • Kristillstånd, Första hjälpen vid ätproblem, undernäring, och sömnsvårigheter

1/2-2021 09.00 - 12.15 Del 3 Ångestsjukdomar hos äldre

 • Tecken, symtom och riskfaktorer
 • Behandlingsmetoder Första hjälpens handlingsplan vid ångestsjukdom för äldre
 • Första hjälpen, steg 1-5 vid ångestsjukdom
 • Kristillstånd, Första hjälpen vid panikattack och traumatiska händelser Demenssjukdomar
 • Tecken, symtom och riskfaktorer
 • Olika demenssjukdomar
 • Behandling, vård och omsorg Konfusion (delirium)

12.15 -13.15 Lunch på egen hand

13.15 -16.00 Del 4

Psykossjukdomar hos äldre

 • Tecken, symtom och riskfaktorer
 • Behandlingsmetoder Första hjälpens handlingsplan vid psykossjukdom för äldre
 • Första hjälpen, steg 1-5 vid psykossjukdom
 • Kristillstånd, Första hjälpen vid aggressivt beteende Substansrelaterade tillstånd
 • Tecken, symtom, riskfaktorer, behandlingsmetoder Första hjälpens handlingsplan vid substansrelaterade tillstånd
 • Kristillstånd, Första hjälpen vid berusningstillstånd
 • Kristillstånd, Första hjälpen vid medicinskt nödläge

Kaffe med tilltugg kommer att serveras ca kl 10.30 och kl 14.30

Kostnad

300:-, bok och för- och eftermiddagsfika ingår. Lunch på egen hand.

Övrig information

Sista anmälningsdag 21 januari 2021 För mer info, kontakta Kerstin Olsson, 018- 430 37 65 och Christina Rangstedt 018- 430 36 92

Välkommen!

Arrangemangsnummer: 318876

Ledare

Kerstin Olsson

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.