UPPSALA

Första hjälpen till psykisk hälsa - äldre

Ett utbildningsprogram som lär dig hur du bäst tar kontakt och inleder Första hjälpen till psykisk hälsa. (mhfa.se)

Startdatum

17 oktober 2019

Veckodagar

Måndag, torsdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

2 tillfällen, 12 studietimmar

Lokal/rum

Bills rum

Pris

300 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Äldres psykiska hälsa och ohälsa är ett område som under lång tid varit underutvecklat. Behoven är stora och fler äldre än yngre riskerar att drabbas av depression. Utbildningen är utformad av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och genomförs av utbildade instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa - äldre. Utbildningen syftar till att öka medvetenheten kring äldres psykiska hälsa. Den sätter fokus på bemötande och hur man som medmänniska kan närma sig och ge råd och stöd till en person med psykisk ohälsa. Ett annat mål med utbildningen är att via kompetenshöjning minska de fördomar och tabun som finns inom området.

Dagarna riktar sig till anställda i hemtjänst, äldreboenden, anställda i kyrkan som arbetar och möter äldre samt volontärer och andra personer som möter äldre i sin vardag. Med äldre avser vi + 65 år.”

Program

17/10-2019 09.00 - 12.15 Del 1 Psykisk hälsa/ohälsa hos äldre – Psykiska hälsoproblem hos äldre – Psykiska sjukdomar som är vanliga hos äldre – Åldrandet hos äldre – Hjärnans utveckling hos äldre – Olika behandlingsmetoder för psykisk sjukdom – Återhämtning/tillfrisknande Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre – Varför behövs Första hjälpen till psykisk hälsa? – Handlingsplan för Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre

12.15 -13.15 Lunch

13.15 -16.30 Del 2 Depression – Tecken, symtom och riskfaktorer – Behandlingsmetoder Demenssjukdomar – Kortfattad inledning av demenssjukdomar Första hjälpens handlingsplan vid depression för äldre – Första hjälpen, steg 1-5 vid depression – Kristillstånd, Första hjälpen vid självmordsbeteende – Kristillstånd, Första hjälpen vid ätproblem, undernäring, och sömnsvårigheter

21/10-2019 09.00 - 12.15 Del 3 Ångestsjukdomar hos äldre – Tecken, symtom och riskfaktorer – Behandlingsmetoder Första hjälpens handlingsplan vid ångestsjukdom för äldre – Första hjälpen, steg 1-5 vid ångestsjukdom – Kristillstånd, Första hjälpen vid panikattack och traumatiska händelser Demenssjukdomar – Tecken, symtom och riskfaktorer – Olika demenssjukdomar – Behandling, vård och omsorg Konfusion (delirium)

12.15 -13.15 Lunch

13.15 -16.30 Del 4

Psykossjukdomar hos äldre – Tecken, symtom och riskfaktorer – Behandlingsmetoder Första hjälpens handlingsplan vid psykossjukdom för äldre – Första hjälpen, steg 1-5 vid psykossjukdom – Kristillstånd, Första hjälpen vid aggressivt beteende Substansrelaterade tillstånd – Tecken, symtom, riskfaktorer, behandlingsmetoder Första hjälpens handlingsplan vid substansrelaterade tillstånd – Kristillstånd, Första hjälpen vid berusningstillstånd – Kristillstånd, Första hjälpen vid medicinskt nödläge

Kaffe med tilltugg kommer att serveras ca kl 10.30 och kl 14.30

Tillgänglighet

Vi finns på plan 5 som nås via hiss i gränden till vänster om huvudentrén eller trapphus 3 i huvudentrén. Föreläsningslokalen är utrustad med hörslinga. Dörröppningarna till föreläsningslokalerna mäter 80 cm. Det finns toaletter och skötbord. En toalett är rymlig och utrustad med armstöd samt larm. Dörröppningsfunktion finns till entrédörrar. Hissen mäter 108x140 cm och hissdörren 80 cm.

Kostnad

300 kr, då ingår fika, frukt och kursbok.

Övrig information

Sista anmälningsdag 14/10-19 Utvärdering och Intyg utfärdas efter avslutad utbildning. För mer info, kontakta Kerstin Olsson, 018- 430 37 65 och Christina Rangstedt 018- 430 36 92

Välkommen!

Arrangemangsnummer: 316984

Ledare

Kerstin Olsson

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.