Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Första hjälpen till psykisk hälsa

Det är större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att få användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodagar

Tisdag, Lördag

Tid

Kl 9:00 - 17:00

Omfattning

3 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

På distans

Pris

600 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Första hjälpen till psykisk hälsa!

En utbildning som ger dig ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och en handlingsplan som hjälper dig att bli en Första hjälpare.

Psykisk ohälsa drabbar nästan alla någon gång i livet – direkt eller indirekt.

Lär dig att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa, genom att: • känna igen och ingripa vid kriser • våga möta och prata med medmänniskor som mår dåligt • bekräfta och uppmuntra till att söka hjälp • minska omedelbar självmordsrisk

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

Första hjälpen till psykisk hälsa har ursprungligen utvecklats i Australien och benämns där Mental Health First Aid - MHFA. I Sverige har det översatts och anpassats till våra förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention - NASP vid Karolinska Institutet. NASP svarar för utbildning och certifiering av MHFA-instruktörer.

Kurserna vänder sig till dig som är ledare och/eller kollega/medarbetare, vän/granne, förälder/anhörig. Det krävs inga förkunskaper. Efter genomgången utbildning får du ett intyg från Karolinska Institutet som visar att du är utbildad Första hjälpare.

Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa omfattar 12 timmar(16 studietimmar) uppdelad på en heldag i Medborgarhuset och tre kvällar på distans via zoom. Lördag den 3 september kl 9-17 i Sensus lokaler, Medborgarhuset. Tisdag den 6, 13, och 20 september kl 18.30 - 21.00 via zoom.

Kursavgift 600 kr samt kurslitteratur 500 kr.

Kursledare

Lotta Lundberg-Ericsson och Monica Sjögren verksamhetsutvecklare Sensus Stockholm-Gotland och certifierade MHFA-instruktörer

Sista anmälningsdag: 21 augusti

#använddinröst

Arrangemangsnummer: 157838

Ledare

Lotta Lundberg-Ericsson

Monica Sjögren

Kontaktperson