Församling i förvandling 10 mars

Hur kan den lokala församlingen vara till hopp för världen?

Startdatum

10 mars 2019

Dagar

Söndag

Tid

Kl 13:00 - 16:30

Omfattning

1 tillfällen, 8 studietimmar

Plats

Malmö

Pris

Kostnadsfritt

”Vill man bygga ett fartyg ska man inte värva människor för att samla virke och inte dela ut uppgifter och sysslor, få dem istället att längta efter havets omättlighet” - Antoine de Saint-Exupery

Förankrad i Guds bottenlösa nåd och buren av Andens vind. Hur inspirerar vi varandra till att fortsätta hitta kreativa former i församlingen för att upptäcka människors gåvor,stora som små, så att engagemanget kan fördjupas, växa och blomma? Välkommen till en inspirerande dag (välj mellan den 10 eller 12 mars) där vi får del av erfarenheter av hur fördjupat ansvar och gemensamt ledarskap kan förändra och förvandla den lokala församlingen. I en tid av stora förändringar och växande rotlöshet - hur kan församlingen vara till hopp för världen?

Medverkande under dagen:

Graham Cray

Var under sju år, fram till sin pension ledare för ”Fresh Expressions” i England. Det är ett unikt projekt i den anglikanska kyrkan för att kommunicera evangeliet på ett nytt sätt i vår tid. Han var tidigare biskop i sju år, rektor vid ett teologiskt seminarium och innan dess fjorton års erfarenhet av ett mycket kreativt församlingsarbete i St Michael-le-Belfry i York.

Jackie Cray

Delar sin makes erfarenheter av församlingsarbete i York. Hon har dessutom under en längre tid arbetat med barn-och familjearbete i anglikanska kyrkan på nationell nivå och varit engagerad i ledarskapsträning och olika diakonala projekt. Från 2008 var hon präst i Midstone utanför London, de sista åren som kyrkoherde innan hon gick i pension.

Preliminärt program söndag 10 mars:

11.00 Mässa

12:15 Lunch

13.15-14.15 DÄR DU STÅR, STÅR INGEN ANNAN – JACKIE CRAY Att hitta nya vägar för församlingen att leva och dela tron i vardagen – inte minst bland barn och ungdomar.

14.15 Fika

14.30-15.30 UTRUSTADE MED VARANDRA – GRAHAM CRAY Att hitta nya vägar till ett gemensamt och breddat ledarskap i församlingen Med andra ord: ett större engagemang och ansvarstagande.

15.30-16.15 Samtal, frågor och respons Tillsammans med talarna i två grupper (val efter intresse).

Anmälan krävs senast 3 mars. Finns möjlighet att köpa lunch och fika till självkostnadspris.

Paret Crays föreläsningar hålls på engelska. Vid behov finns möjlighet till översättning.

Arrangörer: Sensus, Lunds stift, Hässleholms församling, Malmö församling samt MJ Bok & Media.

Arrangemangsnummer: 318143

Kontaktperson

Ledare

Pernilla Agardh

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.