Distans

Föreläsningsserie med Johanna Tysk del 5

Hållbart Helsingborg bjuder in till en utbildningsserie kring verktyg för systemförändring för att möta komplexa samhällsutmaningar

Datum

27 april 2021

Dag

Tisdag

Tid

Kl 10:00 - 12:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Välkommen till en utbildningsserie där vi introducerar systemprinciper och systemverktyg som på ett praktiskt sätt utvecklar och stärker dig och din kapacitet till självledarskap samt samskapande kring komplexa samhällsutmaningar. Frågor som vi tillsammans utforskar är;

  • Hur lär vi oss att titta bortom symptom och mot underliggande orsaker till komplexa samhällsutmaningar?
  • Hur kan vi synliggöra våra egna och andras perspektiv på ett mer djupgående sätt?
  • Hur övar vi oss i att se den större bilden utan att förlora oss i komplexitet?
  • Hur utvecklar vi hållbara interventioner med djupare effekt på de system vi verkar inom?

Kursen kommer att ge möjlighet att arbeta i mindre grupper med konkreta utmaningar där deltagarna får vägledning både i att skapa gemensam förståelse och formulera kreativa frågeställningar framåt. Anmäl er gärna som arbetsgrupp på 2-4 personer som söker nya sätt att förstå en viss utmaning samt era egna roller i relation till denna.

Kursen håller ihop som en helhet, så vi ser gärna att ni deltar i alla fem träffar. Men det går självklart att delta vid enstaka tillfällen också!

Kursen leds av Johanna Tysk som är en system-orienterad designer och innovationsstrateg. Hon är deltidsanställd av Linköpings Universitet för att arbeta inom projektet Den utforskande staden i Helsingborg.

Arrangemangsnummer: 209002

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.