GÖTEBORG

Existentiell hälsa - samtalsgrupp

Att existera, att finnas till, är inte alltid så enkelt som det låter. Genom att dela tankar kring allmänmänskliga teman som tillhörighet, mening, tomhet, drömmar och rädslor kan vi göra det hela lite mer begripligt.

Startdatum

27 mars 2019

Dagar

Onsdag

Tid

Kl 16:15 - 17:45

Omfattning

9 tillfällen, 18 studietimmar

Pris

1400 kr

Till följd av WHO:s vidgade hälsobegrepp som nu förutom fysisk, psykisk och social hälsa även innefattar existentiell hälsa har behov av existentiella samtal mer och mer uppmärksammats även i Sverige. Denna studiecirkel hålls som en samtalsgrupp där vi släpper kraven på utveckling, prestation och resultat och istället lämnar plats åt existentiella dimensioner av livet. Vi träffas i en grupp med upp till nio deltagare vid nio tillfällen och behandlar ett specifikt existentiellt tema vid varje tillfälle. Inga förkunskaper eller förberedelser krävs.

Samtalsledare Ida Hallgren är leg. psykolog och doktorerar nu i praktisk filosofi. Vid sidan om doktorandstudierna arbetar hon som filosofisk praktiker, dvs. med samtal om sådant som moraliska dilemman, existentiella frågor, politisk delaktighet eller uppgivenhet, värderingar och svåra beslut.

Följande nio teman behandlas under studiecirkeln:

  1. Inspiration och tristess
  2. Ensamhet och tillhörighet
  3. Tillit och skepsis
  4. Mening och tomhet
  5. Jaget och kosmos
  6. Liv och död
  7. Kaos och lugn
  8. Drömmar och rädslor
  9. Uppgivenhet och engagemang

Samtliga sammankomster Onsdagar: 27/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 8/5, 15/5, 22/5 och 29/5 år 2019.

Uppge fackförbundstillhörighet för att erhålla eventuell rabatt.

Läs om fackliga rabatter.

Arrangemangsnummer: 174258

Kontaktperson

För Information Frågor

goteborg@sensus.se

031-7083950

Ledare

Ida Hallgren

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.