STOCKHOLM

Existentiell hälsa- känsla av sammanhang

Funderar du på vad som får dig att må bra? Tänker du på när ditt liv känns helt och du kan känna dig sedd och delaktig i ett större sammanhang? Reflekterar du kring hur du själv väljer för att omge dig med personer och grupper där du kan vara dig själv?

Datum

24 februari 2021

Dag

Onsdag

Tid

Kl 18:00 - 20:30

Lokal/rum

Stora konferensen

Pris

150 kr

Välkommen på en dialogkväll tillsammans med Eva Solhäll, som grundat För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård.

Under kvällen berättar Eva hur existentiellt välmående kan förstås och hur du kan översätta det i din vardag. Vi går till oss själva och reflekterar kring vad detta betyder för mig. Vi möts kring tema: Livet. Det du vill lägga till och det du vill släppa taget om för att ta nästa steg.

Under våren ges tre dialogkvällar under tema Existentiell hälsa– möten och samtal om livet. Varje tillfälle kan ses som en separat träff där vi möter temat i lite skiftande perspektiv. Samtidigt som du, om du deltar vid fler kvällar, fördjupar dina möjligheter och får större helhetsupplevelse av temat.

Detta är den andra träffen och nu ägnar vi oss åt tema ”känsla av sammanhang”. Du får en kort introduktion till existentiell hälsa. Sedan går vi vidare och undersöker hur känsla av sammanhang kan te sig för var och en av oss. Vi människor är komplexa varelser som påverkar och påverkas av det sätt vi lever våra liv. Vilka miljöer mår du gott av? När kan du känna dig ”hemma”? Vilka val kan du göra för att oftare vara i sammanhang där du kan vila i dig och må bra? Vi närmar oss temat och försöker få syn på hur det mer konkret kan upplevas för oss själva i vår vardag.

Information och anmälan kväll 1

Information och anmälan kväll 3

Ge dig själv möjligheten att få syn på dina styrkor och inre drivkrafter! Ta chansen att upptäcka mer om dina personliga värderingar och det du längtar till!

Med aktivt deltagande kan dialogkvällarna ge dig en start för att lättare leda dig själv i en riktning som känns helare och mer meningsfull i livets med och motgång.

Upplägg.

Formen för kvällarna innefattar ett alternerande mellan ”faktarutor” där Eva har ordet, interaktion och dialog. Vi arbetar med kreativa övningar och samtalar bland annat kring, "så tar jag hand om mig", "minnen av att bli sedd och lyssnad till". Vi tar hjälp av filosofer och använder fler ”språk” än de talade orden för att få kontakt med oss själva och varandra på ett nytt, utvecklande sätt.

Målgrupp.

Du som kommer är intresserad av livsfrågor, kanske utmanar livet lite extra eller kanske är du nyfiken, vill tänka tillsammans med andra och öka din förståelse för dig själv och andra i din omgivning. Inga förkunskaper krävs.

Du deltar på dina egna villkor. Du delar det som känns rätt, tar hand om dina gränser samtidigt som du låter chanser öppnas för att upptäcka nytt hos dig själv och andra!

Anmälan sker antingen till var separat kväll eller till alla samtidigt. Skriv i meddelanderutan på anmälan om du vill gå alla 3 kvällar.

Varmt Välkommen!

Arrangemangsnummer: 317855

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.