Distans

Ersätta den andre - eller ge plats för varandra?

Med utgångspunkt i Jakob Wiréns nya bok "Att ge plats för den andre" bjuds vi in till ett panelsamtal om ersättningsteologi, dialog och lokalt fredsarbete.

Datum

21 april 2021

Dag

Onsdag

Tid

Kl 18:00 - 19:30

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Det finns ett mönster i att en tradition tar sig rätten att ersätta den andre. Det här är särskilt tydligt i kyrkans relation till det judiska folket. Vi har många gånger försökt att teologiskt måla bort den andre men hur kan vi istället ge plats för varandra?

Finns det plats för religiösa uttryck och praktik när det annorlunda lätt blir misstänkliggjort? Och vem kan man föra dialog med, vad händer om den bara förs med de som tycker lika? Vilket utrymme är jag beredd att ge åt trosföreställningar och traditioner som inte är mina egna?

Sensus studieförbund och Svenska teologiska institutet hälsar välkommen till webinarium och ett panelsamtal om brännande viktiga frågor 21 april kl. 18.00-19.30 (svensk tid)

Medverkande Jakob Wirén, författare och teologisk sekreterare till Ärkebiskopen Mikael Shainkman, lärare och forskare på universitetet i Tel Aviv Karin Ekblom, präst och kaplan på STI i Jerusalem

Obs! Länk kommer till dem som anmält samma dag som webinariet genomförs

Kontaktperson