Distans

Distansarbetets påverkan på vår psykosociala hälsa

Hur påverkas vår hälsa, arbetsmiljö och arbetsprestation? Tre påverkansfaktorer har särskilt pekats ut när det gäller långvarigt och återkommande distansarbete och hälsa: Autonomi, socialt stöd och gränsdragning arbetsliv – privatliv.

Startdatum

23 februari 2021

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 12:00

Omfattning

1 tillfälle, 3 studietimmar

Plats

På distans

Pris

1200 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Innehåll och upplägg

Graden av autonomi, det vill säga, självstyre, ökar kraftigt vid distansarbete och olika individer påverkas olika av detta. En del trivs bra med den självständiga situationen, andra upplever svårigheter med bristen av närhet till kollegor och chef. Vissa medarbetare upplever till och med social isolering med risk för lägre prestation och ohälsa som följd. Samma individer uttrycker också ofta att de har svårigheter att dra gränsen mellan arbetsliv och privatliv, när de arbetar hemifrån.

En nyckel till att förbygga ohälsa och främja hälsa vid distansarbete är socialt stöd. Det finns en uppenbar risk att det naturliga, sociala stödet från chef och kollegor minskar när många arbetar hemifrån. Ledarskapet behöver därför systematiskt vara synligt via tekniken och medarbetarbetarna behöver uppmuntras i att skicka tidiga signaler om behov av socialt stöd på olika sätt. Organisationsklimatet behöver vara ännu mer öppet än annars så att alla på ett tillitsfullt sätt kan kommunicera problem och förslag på lösningar

  • Hur kan vi synliggöra och föra dialog kring de tre punkterna, autonomi, socialt stöd och gränsdragning arbetsliv – privatliv, i vår verksamhet
  • Vilka krav och önskemål kan vi ha på ledarskapet och medarbetarskapet?
  • Konkret- hur ofta behöver vi mötas, individuellt och i grupp, digitalt och eventuellt fysiskt?
  • Hur kan vi förbereda dessa möten så att de blir så bra som möjligt? Alltså, ”mötesteknik”

Målgrupp

Chefer, so, hso, andra fackliga förtroendevalda

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursledare

Anitha Kiianlinna är arbetsmiljö- och organisationskonsult samt beteendevetare och certifierad personaldialogcoach.

Material

Sensus tillhandahåller material.

Pris

1 200 kr - inklusive digitalt deltagarmaterial.

Anmälan

Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 9 februari 2021. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än två veckor före utbildningens start faktureras hela avgiften. OBS! Ange faktureringsadress samt referens vid anmälan.

Zoom länk skickas ut vid kallelse.

Arrangemangsnummer: 903313

Ledare

Anita Andersson Kiianlinna

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.