Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Foto: Scandinav bildbyrå

Distans

Diplomerad projektledare

Att arbeta i projektform kan vara ett väldigt framgångsrikt arbetssätt. Att kunna leda projekt på ett metodiskt, målinriktat och inspirerande sätt kräver viktiga kunskap och förmågor. Som projektledare behöver du ha kunskaper och färdigheter i ett projekts olika delar. Du behöver behärska metoder för att kunna planera och genomföra ditt projekt från start till mål.

Startdatum

31 augusti 2021

Veckodagar

Tisdag, Onsdag

Tid

Se beskrivning

Omfattning

14 tillfällen, 80 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Se beskrivning

Förståelse för grupprocesserna och den egna rollen i projektgruppen är andra viktiga delar som du utvecklar under denna utbildning. Det kommer att handla om hur du som projektledare förstår dig själv och ditt ledarskap och din grupp. Hur väl vi i projektgruppen tillsammans kan planera vårt projekt.

Under utbildningen kommer vi att tillsammans sträva efter att undersöka brytpunkten mellan den ordnade och strukturerade projektformen och de rejäla anpassningar av denna som behövs i verkligheten. Deltagarnas personliga utveckling står i fokus under hela utbildningstiden.

Mål

Målet är att du efter avslutad utbildning skall ha tillräckligt med kunskaper och färdigheter för att ta dig an projekt och fortsätta att utvecklas som projektledare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till blivande eller nyblivna projektledare.

Upplägg

Utbildningen kommer denna omgång att genomföras helt digitalt. Träffarna sker på Zoom. Utbildningen omfattar 80 lärarledda studietimmar upplagda på 2 heldagar och 12 halvdagar. Utöver detta förväntas du läsa litteratur och arbeta med tillämpningar av det som behandlas i utbildningen. Du kommer också att ett mindre eget projekt utbildningen få göra tillämningar för att fördjupa ditt lärande. Det är möjlighet att studera denna utbildning och arbeta parallellt.

Innehållet

Projektledning - du och ditt ledarskap Projektledning - du och gruppen Projektplanering

Kurslitteratur

Litteraturlistan uppdateras ständigt så att den alltid täcker den senaste utvecklingen inom området.

Ledare

Samtliga ledare är verksamma inom området, vilket ger goda förutsättningar för dig att både praktiskt och teoretiskt växa in i yrkesrollen.

Antal deltagare

Antalet deltagare är som regel högst 16 per utbildning.

Betyg och diplom

För att erhålla slutbetyg och diplom krävs minst 70 procents närvaro samt godkänt betyg i alla tentamina.

Plats

Samtliga träffar genomförs digitalt på Zoom

Informationsmöte

Digitalt informationsmöte Onsdag 5 maj mellan 9-10 på Zoom

Pris

37 900 kr. Deltagaren beställer och betalar själv litteraturen utifrån uppdaterad litteraturlista. (Litteraturkostnad ca. 3.500 kronor)

Kontakt

För ytterligare information och anmälan kontakta Annika Berg 031-708 39 25, annika.berg@sensus.se

Ledare

Joel Veborg

Kontaktperson