Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Foto: Scandinav bildbyrå

GÖTEBORG

Diplomerad HR-specialist, del 2 (HPU 56)

Att arbeta som HR-specialist innebär att arbeta med HR-frågor på såväl operativ som strategisk nivå. Det innebär att arbeta med individer, grupper och organisation. Sensus utbildning till Diplomerad HR-specialist ger dig möjlighet att utvecklas inom dessa områden.

Startdatum

31 augusti 2021

Veckodag

Se beskrivning

Tid

Se beskrivning

Omfattning

36 tillfällen, 144 studietimmar

Pris

Se beskrivning

Målet med utbildningen är att du skall tillägna dig kunskap och förståelse som gör att du kan tillämpa teorier och modeller för strategiska, taktiska och operativa beslut inom företag eller organisation, speciellt med hänsyn till HR-frågor. Du kommer att få en generalistkompetens som gör att du känner dig trygg i din roll som HR-specialist.

Utbildningen vänder sig till dig som har HR-arbete som sin huvudarbetsuppgift. Den vänder sig också till dig som är chef på samtliga nivåer.

Startdatum

31 augusti 2021.

Sista Anmälningsdag

15 juni 2021.

Upplägg

Utbildningen omfattar 144 studietimmar med träffar en eftermiddag/kväll per vecka. Teori varvas med praktiska övningar och reflektion. Självstudier tillkommer. Du får hemuppgifter och personlig feedback. Upplägget gör att du kan studera och arbeta parallellt. Träffarna under hösten kommer oftast att ske på torsdagar mellan kl 14.00-17.15. Från och med våren 2022 kommer träffarna att vara på måndagar kl 16.30-19.45.

Plats

Vi planerar att under hösten 2021 genomföra träffarna i våra studielokaler i centrala Göteborg förutsatt att detta är möjligt p g a den i dagsläget rådande pandemin. Skulle FHMs rekommendationer säga annat kommer vi att starta utbildningen på den digitala mötesplattformen Zoom med ett digitalt upplägg och därefter övergå till fysiska träffar så snart detta är möjligt.

Kurslitteratur

Litteraturlistan uppdateras ständigt så att den alltid täcker den senaste utvecklingen inom området.

Ledare

Samtliga ledare är verksamma inom området, vilket ger goda förutsättningar för dig att både praktiskt och teoretiskt växa in i yrkesrollen.

Antal deltagare

Antalet deltagare är som regel högst 16 per utbildning.

Informationsmöte

Digitalt informationsmöte torsdag den 22 april kl 9-10 och torsdag den 6 maj kl 9-10 på mötesplattformen Zoom. Anmäl dig till annika.berg@sensus.se

Kontakt

För ytterligare information och anmälan kontakta Annika Berg, 031-708 39 25, annika.berg@sensus.se

Pris

Del 2, 75.800 kr. Deltagaren beställer och betalar själv litteraturen utifrån uppdaterad litteraturlista. (litteraturavgift ca 7.000 kr).

Ledare

Sara Nordenstam

Marcus Gustavsson

Kontaktperson