Foto: Ulrika Ernström / Chalmers

Distans

Demokratisoppa: Kan demokrati lösa klimatkrisen?

Demokratisoppa är ett koncept där du över en sopplunch lyssnar på och kan delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Temat för Demokratisopporna i Jönköping under 2021 är Hot mot demokratin. Årets talare närmar sig på olika sätt konspirationism, extremism och polarisering som hot mot demokratin, lokalt och globalt.

Datum

23 april 2021

Dag

Fredag

Tid

Kl 12:00 - 13:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Kan demokrati lösa klimatkrisen?

I denna föreläsning djupdyker Martin Hultman, docent i vetenskaps- teknik- och miljöstudier vid Chalmers, i frågan varför vi inte agerar på kunskapen vi har om klimatkrisen och vilka verktyg demokratin erbjuder för att lösa de utmaningar vi står inför. Demokratins verktyg upplevs ibland som kortsiktiga, ineffektiva och otillräckliga för att hantera stora kriser så som klimatnödläget. Kunskapen om klimatförändringarna har funnits med oss i över tre decennier – men vi agerar ändå inte i linje med den kunskapen.

Är det rimligt att invända mot demokratin som verktyg när både väljare, enskilda politiker, partier och ideologier tenderar att tänka på kortsiktiga mål snarare än framtida generationers välmående? Samtidigt finns det andra aktörer, till exempel storskalig industri baserad på fossil energi, vilkas ansvar för klimatkrisen borde analyseras och diskuteras mer. Det kanske i själva verket är demokratin som utnyttjas av en liten grupp människor med starka intressen av att dölja klimatkrisens orsaker såväl som dess följder?

Martin tar avstamp i sin bok ”Upphettning: demokratin i klimatkrisens tid och forskningen vid Centre for Studies of Climate Change Denial”. Med vetenskapen som grund diskuterar vi de utmaningar som den globala uppvärmningen ställer på demokratin som styrelseskick. Kan vi med demokratins hjälp hantera klimatkrisen och hur kommer det sig till exempel att den auktoritära nationaliströrelsen så aktivt motsätter sig klimatvetenskap?

Om Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där du över en sopplunch lyssnar på och kan delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Temat för Demokratisopporna i Jönköping under 2021 är Hot mot demokratin. Årets talare närmar sig på olika sätt konspirationism, extremism och polarisering som hot mot demokratin, lokalt och globalt. Demokratisoppa arrangeras av Europa Direkt i Jönköpings län i samarbete med Sensus Studieförbund och Universitets och Högskolerådet/Den globala skolan. Under 2021 samarbetar vi även med Länsstyrelsen Jönköpings län samt Demokrati 100 år.

Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer

Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och har ställt om föreläsningen till digitalt. Länken skickas ut i god tid innan föreläsningen som startar kl 12:00. De virtuella dörrarna öppnas ungefär kl 11:50. Anslut gärna redan då, så att du är säker på att tekniken fungerar som den ska.

Arrangemangsnummer: 866766

Kontaktperson

Kontor

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.