Foto: expo.se

Distans

Demokratisoppa: Extremism i spåren av pandemin

I ett samhälle där människor inte möts och variationen i åsikter och insikter tenderar att minska kan konsekvensen bli både kostsam och hotfull.

Datum

7 maj 2021

Tid

Kl 12:00 - 13:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Extremism i spåren av pandemin

Pandemin fick först människor att bry sig om varandra. Nya system för att handla och lösa vardagen uppstod i samhället för de som isolerades. Samtidigt skapades en konspiratorisk grogrund när människor hölls isär och hänvisades till alternativt umgänge via digitala kanaler. I ett samhälle där människor inte möts och variationen i åsikter och insikter tenderar att minska kan konsekvensen bli både kostsam och hotfull.

Haris Grabovac gästar Demokratisoppa och pratar om hur populism och extremism i spåren av Covid-19-pandemin har påverkat den organiserade rasismen och i förlängningen vår demokrati. Välkommen att lyssna och vara med i samtalet efteråt.

Haris Grabovac

Haris Grabovac är ledningsstrateg och sakfrågeexpert på Teskedsorden, som arbetar mot målet att Sverige är ett land där allas rättigheter respekteras, oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Haris föreläser om nationalism, högerextremism, radikalislamism och konspirationism.

Volontärarbeta i Europa

Efter föreläsningen med Haris får vi möta tre ungdomar från Spanien och Kroatien som är volontärer vid fritidsgårdar i Jönköpings kommun under ett år. De berättar om hur Europeiska Solidaritetskåren (ESC) erbjuder möjligheter till ungdomar 18 till 30 år att arbeta som volontär i ett annat europeiskt land. Verkliga möten över nationsgränser bidrar till barn och ungdomars demokratiska fostran och förståelse för andra kulturer och levnadssätt. Det är också ett bra sätt att skaffa sig meriter och erfarenheter för framtiden. Kanske är det din väg ut i världen?

Om Demokratisoppa

Demokratisoppa är en sopplunch där du kan lyssna på och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Temat för Demokratisopporna i Jönköping under 2021 är ”Hot mot demokratin”. Årets talare närmar sig temat från flera håll, så som extremism, konsiprationism och polarisering som ett hot mot demokratin, lokalt och globalt. Demokratisoppa arrangeras av Europa Direkt i Jönköpings län i samarbete med Sensus Studieförbund och Universitets och Högskolerådet/Den globala skolan. Under 2021 samarbetar vi även med Länsstyrelsen Jönköpings län samt Demokrati 100 år.

Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer

På grund av pandemin har vi ställt om föreläsningen till att genomföras digitalt. Du som anmäler dig får en länk skickad till din epost i god tid innan föreläsningen den 7 maj. Föreläsningen startar kl. 12:00 och de virtuella dörrarna öppnas ungefär kl. 11:50. Anslut gärna i god tid så att du hinner testa att tekniken fungerar som den ska. Vi som arrangerar finns på plats och hjälper dig vid behov.

Kontaktperson

Kontor