KRISTIANSTAD

Bokslut

Utbildningen vänder sig till dig som vill utöka dina kunskaper inom ekonomiområdet så att du kan genomföra ett bokslut i olika företag.

Startdatum

Enligt överenskommelse

Dagar

Ej bestämd

Tid

Kl 9:00 - 16:30

Omfattning

7 tillfällen, 60 studietimmar

Pris

10500 kr

Efter avslutad utbildning skall du vara väl kunnig inom det ekonomiska området samt kunna bistå ekonomichefer och styrelser med underlag för planeringsbeslut avseende bokslut.

Bakgrund

Goda kunskaper i praktisk bokföring, helst båda manuellt och datorstödd.

Innehåll

Företagsekonomi - Samband mellan resultat- och balansräkning - Konsekvenser av bokslutspolitiska beslut Företagsformer - Olika företagsformers inverkan på årsredovisningens utformning - Eget kapital i olika företagsformer Redovisning - Lagstiftning - Bokföringslagen - Årsredovisningslager - God redovisningssed - FAR, RR och BFN - BAS - kontoplanens uppbyggnad - Avstämningar - Värderingar av tillgångar och skulder Bokslut - Avskrivningar - Periodiseringar - Allmänt - Intäkter - Kostnader - Obeskattade reserver - Värdering - Samband mellan värdering och resultat - Varulager - Anläggningstillgångar - Pågående arbeten - Kundfordringar - Interimsfordringar - Årsredovisning - Innehåll - Förvaltningsberättelse - Revision Bokslut via dator - K2 Vismas program ( K2 används på företag upp till 50 anställda)

Pris

Inkl fm & em fika exkl litteratur. Utbildningen startar våren 2019

Arrangemangsnummer: 905607

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.