Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Nora Räthzel

MALMÖ

Bilder av framtiden - för en grön och rättvis omställning

Den omställning som krävs för att leva upp till svenska och Globala klimat- och miljömål kommer på ett eller annat sätt beröra alla samhällssektorer: Vilken roll spelar ditt jobb i den gröna omställningen? Hur kan du påverka det ekologiska fotavtrycket av ditt arbete?

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodagar

Lördag, Söndag

Tid

Kl 12:00 - 16:00

Omfattning

8 tillfällen, 40 studietimmar

Plats

Sensus MalmöSamförstånd

Södra Vallgatan 5 21140 MALMÖ

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

På denna kurs får du redskap för att kunna förändra din arbetsplats i en riktning som kan bidra till ett mer hållbart arbete och arbetsliv. Vi vänder oss till dig som vill lära mer om hållbarhetsfrågor i relation till ditt jobb och din arbetsplats.

Kursinnehåll:

En introduktion till de hållbarhetsutmaningar vi står inför och hur de möjliga konsekvenserna ser ut:

  • Klimatförändringar och biologisk mångfald
  • Vattentillgång, havsförsurning
  • Social rättvisa, hållbarhet/miljö
  • Digitalisering, globalisering
  • Hur är ditt jobb/arbetsplats kopplat till olika hållbarhetsutmaningar?
  • Vilka möjligheter finns i ditt jobb/arbetsplats för att främja en hållbar omställning?
  • Hur ser andra kursdeltagares jobb/arbetsplats situation ut?
  • Hur skulle man kunna främja förändring på din arbetsplats?

Arbetstagare har en central (och ofta bortglömd) roll i hållbarhetsomställningen. Vi vill samla personer som arbetar i olika yrken och i olika branscher som berörs av den ”gröna omställningen”. Målet med projektet är presentera verktyg som gör det möjligt att förstå, diskutera och föreställa sig hur omställningen skulle kunna se ut på deras arbetsplats och i deras bransch. Kursen kommer att bedrivas som en studiecirkel med deltagarstyrt innehåll. Du kommer under kursens gång att få möjlighet att utveckla idéer som du kan ta med tillbaka till din arbetsplats. Mellan träffarna driver deltagarna projektarbete. Kurserna är förlagda till fyra helger under hösten 2022. Tack vare ett samarbete mellan Malmö Universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Umeå Universitet och Sensus studieförbund och forskningsanslag från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), kan vi erbjuda denna åtta dagars kurs med 4 tillfällen under Hösten 2022

Kurstillfälle

Träff 1 17-18 september Träff 2 8-9 oktober Träff 3 5-6 november Träff 4 3-4 december

Pris

Kursen är gratis och det finns möjlighet att få ersättning för övernattning.

Övrigt

Fika, lunch och middag ingår. Behöver du övernattning så hjälper vi dig med det, utan kostnad. Du får ett kursintyg efter avslutad kurs.

Ledare

Nora Räthzel är sociologiprofessor vid Umeå Universitet. Hon utvecklar forskningsområdet miljö- och arbetsstudier som studerar hur klimat- och miljöpolicys bland arbetslivets aktörer (fackliga organisationer) förhåller sig till naturen som resurs och förutsättning för arbete. Johan Rootzén arbetar som forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Johan har bred och lång erfarenhet av forskning med inriktning mot energi- och materialsystemfrågor. Han har arbetat med frågor som rör industrins klimatomställning i mer än 15 år med fokus på teknik och systemlösningar, policyfrågor och socio-ekonomiska utmaningar kopplade till en grön omställning. Anna Seravalli är universitetslektor och designforskare vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation, Malmö universitet. Hon har en lång erfarenhet av att stödja lärande och förändring i olika arbetsplats med fokus på hållbar omställning. Ragnar Lundström är universitetslektor vid sociologiska institutionen vid Umeå Universitet. Han forskar med frågor som rör grön omställning och hållbart arbetsliv och digitalisering

Arrangemangsnummer: 323105

I samarbete med

Kontaktperson