Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

MALMÖ

Bibliodrama

Välkommen till ett Bibliodrama i advent. Låt din livsberättelse möta en spännande text. Ingen förkunskap behövs och deltagaren bestämmer själv, hur aktiv hen vill vara och hur mycket hen vill dela med sig.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Fredag

Tid

Kl 10:00 - 16:00

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Plats

Sensus Malmö plan 2Sensussalen

Studentgatan 2 21138 MALMÖ

Pris

300 kr

Antal platser kvar

Fler än 5 platser kvar

Advent betyder ankomst. Under adventstiden kommer följande berättelse stå i centrum:

En ung kvinna blir gravid, pappans identitet verkar vara oklar. Situationen skulle kunna bli komplicerad… Kvinnan heter Maria. När hon för sin släkting berättar om sin situation, brister hon ut i glädje: ”…min ande jublar över Gud!”. I sina lovord, den berömda Magnificat, välkomnar Maria barnets ankomst och den förändring som kommer att påverka så mycket mer än bara henne själv. Hon är fylld av hopp och tacksamhet. Något nytt börjar här.

Dagen handlar om inre och yttre förändringar hos oss som individer och i ett globalt perspektiv. Vi kan låta oss inspireras av den kraft med vilken Marias välkomnar Jesu ankomst i Lukasevangeliet.

I Bibliodrama används olika kreativa uttryckssätt som tex rollspel, improvisationer, musik, måleri och samtal i grupp för att ge deltagarna möjlighet att känna igen sig i de människor, miljöer och händelser som texten handlar om. Ordet biblio (bok) visar på att metoden utgår ifrån en text. Ofta är texten hämtad från Bibeln, men även andra existentiella texter, sagor och poesi används inom bibliodrama. Ordet drama visar på att den egna livsberättelsen möter texten.

Kostnad och plats

300 kr (ink. fika). Ta med din egen lunch! Dagen startar kl 9.30 med drop-in fika och avslutas kl 16. Vi håller till i Sensus lokaler i Malmö, Studentgatan 2, Sensussalen.

Ledare

Corinna Friedl, Sjukhuspräst vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, dipl. Gestalt-psykoterapeut.

Eva Andersson, Församlingspedagog, lärare vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund, Bibliodramaledare.

Erland Kaldaras, Föreståndare Romska Kulturcentret i Malmö.

Anmälan

Kursen genomförs med all hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar eller om restriktionerna/rekommendationerna vid gällande datum är sådana att kursen inte bör ges. Begränsat antal platser. Anmälan stänger när kursen är full.

Arrangemangsnummer: 322094

I samarbete med

Ledare

Corinna Friedl

Eva Andersson

Erland Nikolizsson Kaldaras-Columber

Kontaktperson