Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Distans

Att möta anhöriga till personer med självskadebeteende

Välkommen till utbildning av samtalsledare i Anhörigutbildning vid självskadebeteende

Startdatum

17 december 2021

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 9:00 - 12:00

Omfattning

1 tillfälle, 3 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Fullbokat

Ledarutbildning

Detta är en utbildning för samtalsledare i den av föreningen SHEDO och Sensus studieförbund framtagna anhörigutbildningen som tagits fram i samarbete med Nationella självskadeprojektet. Den syftar till att ge anhöriga till personer med självskadebeteende hjälpmedel och stöd och genomförs i mindre anhöriggrupper som träffas vid åtta tillfällen.

Genom att vårdenheter runt om i Sverige utbildar samtalsledare i materialet kan Anhörigutbildningen därefter bli en del av det ordinarie vårdinnehållet på den aktuella verksamheten.

Utbildningen är en del av föreningen SHEDOs och Nationella självskadeprojektets arbete med att utveckla stödet och kunskaperna på området självskadebeteende.

Utbildningen till att bli samtalsledare i Anhörigutbildningen ges i form av en halvdagsutbildning.

Målsättningen med utbildningen är att du inom din verksamhet ska kunna genomföra och leda Anhörigutbildningar och därigenom utveckla stödet till anhöriga.

Kursinnehåll

Anhörigutbildningen innehåller följande teman:

Anhörigas hälsa och situation Vikten av att ta hand om sig själv Fakta om självskadebeteende Självskadebeteende och anhörigas hälsa Samtal och förhållningssätt Att sätta kärleksfulla gränser Känslor Vägar vidare

Målgrupp för denna utbildning av utbildare

Kursdeltagare kan ha olika typer av grundutbildning (t.ex. psykolog, socionom, sjuksköterska, skötare m.m.) samt olika erfarenhet av öppen-och heldygnsvård. Det är önskvärt att minst två personer från varje verksamhet tar del av denna utbildning. Intresse för samtalsledning och att ge stöd till anhöriga är en förutsättning.  

Kursupplägg

Utbildningen till samtalsledare i Anhörigutbildningen ges under en halvdag på distans.

Kursen omfattar genomgång av materialet och metoderna som används samt kunskap om hur du leder anhöriggruppen genom processen i utbildningen. Målet är att du som ledare för anhörigutbildningen ska känna dig både trygg och inspirerad.

Utbildare

Kerstin Selén, pedagog, Sensus studieförbund.

Kostnader, material och resor

Utbildningen och materialet är kostnadsfritt för kursdeltagare. Om du får förhinder och inte avbokar senast en vecka före kurstillfället debiteras du kurskostnaden 900 kr. Förutsatt att du inte ersätts av en kollega.

Plats

Kursen hålls digitalt via Zoom. Länk skickas senare.

Arrangörer

Utbildningen arrangeras av Riksföreningen SHEDO och Sensus studieförbund

Arrangemangsnummer: 437656

Ledare

Kerstin Lönnqvist Selén

Kontaktperson