Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Att möta anhöriga till personer med självskadebeteende. Fullt, men du kan anmäla dig som reserv!

Välkommen till utbildning av samtalsledare i Anhörigutbildning vid självskadebeteende

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 13:00 - 16:00

Omfattning

1 tillfälle, 4 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Detta är en utbildning för samtalsledare i den av föreningen SHEDO och Sensus studieförbund framtagna anhörigutbildningen som tagits fram i samarbete med Nationella självskadeprojektet. Den syftar till att ge stöd till anhöriga till personer med självskadebeteende och genomförs i mindre anhöriggrupper som träffas vid åtta tillfällen.

Genom att vårdenheter runt om i Sverige utbildar samtalsledare i materialet kan Anhörigutbildningen därefter bli en del av innehållet i verksamheten.

Utbildningen är en del av föreningen SHEDOs och Nationella självskadeprojektets arbete med att utveckla stödet och kunskaperna på området självskadebeteende.

Utbildningen till att bli samtalsledare i Anhörigutbildningen ges i form av en halvdagsutbildning.

Målsättningen med utbildningen är att du inom din verksamhet ska kunna genomföra och leda anhörigutbildningar och därigenom utveckla stödet till anhöriga.

Kursinnehåll

Anhörigutbildningen innehåller följande teman:

  • Anhörigas hälsa och situation
  • Vikten av att ta hand om sig själv
  • Fakta om självskadebeteende
  • Självskadebeteende och anhörigas hälsa
  • Samtal och förhållningssätt
  • Att sätta kärleksfulla gränser
  • Känslor
  • Vägar vidare

Målgrupp för denna utbildning av utbildare

Kursdeltagare kan ha olika typer av grundutbildning (t.ex. psykolog, socionom, sjuksköterska, skötare mm.) samt olika erfarenhet av öppen-och heldygnsvård. Det är önskvärt att minst två personer från varje verksamhet tar del av denna utbildning. Intresse för samtalsledning och att ge stöd till anhöriga är en förutsättning.  

Kursupplägg

Utbildningen till samtalsledare i Anhörigutbildningen ges under en halvdag på distans.

Kursen omfattar genomgång av materialet och metoderna som används samt kunskap om hur du leder anhöriggruppen genom processen i utbildningen. Målet är att du som ledare för anhörigutbildningen ska känna dig både trygg och inspirerad. Du får kursmaterialet på plats.

Utbildare

Utbildare på kursen är Anna Ferrington, Sensus studieförbund

Frågor och intresseanmälan

Kontakta Anna Ferrington, Sensus studieförbund anna.ferrington@sensus.se, 070-364 27 31

Arrangemangsnummer: 341305

Ledare

Anna Ferrington

Sylvia Hansson

Katharina Persson

Kontaktperson