STOCKHOLM

Att mäta och värdera social hållbarhet.

Att mäta och värdera social hållbarhet. En kurs om att värdera och säkra ”rätt” insatser i församlingens diakonala arbete. 17-18/5 2021.

Startdatum

17 maj 2021

Veckodagar

Måndag, tisdag

Tid

Kl 9:00 - 16:30

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Lokal/rum

Stora konferensen

Pris

1500 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Välkommen till en tvådagarskurs om hur församlingen kan mäta, värdera och utveckla församlingens diakonala arbete. Med hjälp av SROI, Social Return on Investment, hamnar fokus på det värde insatserna skapar socialt. Målet med kursdagarna är att deltagarna ska få verktyg att utvärdera verksamheter, värdera och mäta sociala effekter som till exempel självkänsla och egenmakt, och utifrån detta underlätta prioriteringar av församlingens resurser.

Kursen hålls under två dagar och är ett samarrangemang mellan Stockholms stift och Sensus Stockholm-Gotland. Observera att det är nödvändigt att kunna medverka båda dagarna under hela kurstiden!

Kursupplägg

Under kursen varvas föreläsningar med diskussioner och övningar från deltagarnas egna sammanhang.

Kursen hålls under två dagar: 17-18 maj 2021. Fysisk kurs om det fungerar med restriktionerna (lokal: Sensus, Medborgarplatsen), annars digital kurs via zoom

17 maj 2021 kl. 09.00-16.30

18 maj 2021 kl. 09.00-15.00

Deltagaravgift

är 1500 kr, men sänks till 1000 kr om vi kör digitalt.

Deltagaravgiften för personer som arbetar i andra stift än Stockholms samt för personer från andra organisationer är 2500 kr, men sänks till 2000 kr om vi kör digitalt.

Kaffe och drop in fika serveras från 08.30 båda dagarna (Om det blir en fysisk kurs. I annat fall får var och en fixa fika efter eget behag). Kursens program startar 09.00

Sista anmälningsdag 26 april 2021. Vid utebliven närvaro eller avanmälan efter 26 april kommer kursavgiften ändå faktureras, platsen kan dock överlåtas till annan medarbetare.

För att kursen ska genomföras krävs att minst 15 personer är anmälda.

Målgrupp

Ansvariga för diakonalt arbete i Stockholms stifts församlingar; diakoner, kyrkoherdar/chefer med diakoniansvar, diakonimedarbetare, etc. Det är en stark rekommendation att minst två medarbetare från samma församling går kursen tillsammans, om möjligt gärna tillsammans med ansvarig chef. Personer som arbetar i andra stift än Stockholm samt personer som arbetar i andra organisationer är välkomna att kontakta Erika Pihl för att ställa sig på intresselista och kommer beredas plats i mån av utrymme.

Mål med kursdagarna

Deltagarna ska få kunskaper om relevanta verktyg för att mäta diakonala insatser i församlingen.

Varmt välkommen!

Kursledare

Erik Jannesson, ekonomie doktor och expert på hållbarhetsstyrning, Serus AB

Erika Pihl, verksamhetsutvecklare, Sensus Stockholm-Gotland.

Lena Bergman, stiftsdiakon, Stockholms stift

Kontaktpersoner

Erika Pihl, erika.pihl@sensus.se

Lena Bergman, lena.bergman@svenskakyrkan.se

Arrangemangsnummer: 903279

Ledare

Erika Pihl

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.