Foto: Scandinav bildbyrå

MALMÖ

Att leda samtal i en grupp - Vuxendialog

Välkommen till en kurs som utgår från Vuxendialogkonceptet

Startdatum

8 juni 2021

Veckodagar

Tisdag, onsdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

2 tillfällen, 14 studietimmar

Lokal/rum

Sensussalen

Pris

850 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Vuxendialog är en enkel modell för samtalsgrupper, där deltagarna talar personligt om angelägna livsfrågor.

En tydlig struktur och metodik ger var och en utrymme att tala om sina erfarenheter och tankar samt att lyssna och reflektera. Dialoggruppen ger möjlighet till personliga möten på lika villkor. Vuxendialog används i vitt skilda grupper och i olika sammanhang.

Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med kyrkans verksamhet men metoden passar lika bra i en föräldragrupp, en samtalsgrupp i en kyrka som bland arbetskamrater/personal på en arbetsplats, eller bland en grupp vänner. Det kan också användas i mötet med en patientgrupp, i folkhälsoarbete eller i integrationsarbete.

​ Utbildningen syftar till att varje deltagare ska få både en upplevelse, genom att prova på metoden och en teoretisk förståelse för vad Vuxendialog är. ​

​ Kursen sträcker sig över en heldag den 8 juni och en halvdag den 16 juni.

Anmälan

Anmäl dig senast 31 maj. Först till plats gäller! I deltagaravgiften (850 kr.) ingår material och fika. Lunch ordnas på egen hand.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kursen efter rådande omständigheter. Vi är en liten grupp som träffas, har tillgång till stora lokaler och god ventilation. Om restriktionerna/rekommendationerna vid gällande datum är sådana att kursen inte bör ges, förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen.

Glöm inte att fylla i ANNAN BETALARE i din anmälan om du inte ska betala som privatperson.

Ledare

Elisabeth Bergagård

Kontaktperson