Foto: Scandinav bildbyrå

Distans

Att leda möten och kurser i det digitala rummet - hur gör man? (fortsättningskurs)

Med utgångspunkt i Sensus digitala verktygslåda fördjupar vi förståelsen för de möjligheter och utmaningar som finns med att leda möten och utbildningar i det digitala rummet.

Startdatum

28 april 2021

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 13:00 - 14:30

Omfattning

1 tillfälle, 2 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Innehåll

• Skapa social närhet och interaktion där deltagarna lär av varandra.

• Behålla energin i gruppen.

• Skapa variation och inkludera olika sinnen med olika pedagogiska metoder och digitala verktyg. Vi fokuserar på enkla digitala verktyg som inte är kopplade till Zoom.

• Vad du som ledare särskilt behöver fokusera på i det digitala rummet och hur du kan fortsätta att utvecklas.

Vi utgår från Sensus pedagogiska förhållningssätt ”Vilja Mötas” och våra pedagogiska ledstjärnor: Var och en blir sedd, Olikheter tas tillvara, Vi skapar tillsammans. Lärtillfället bygger vidare på ”Att leda möten och kurser i det digitala rummet grundkurs” så det är bra om du deltar i det först.

Ledare

Daniel Petrén

Kontaktperson