Arbetsmiljöutbildning,3 dgr, Enskede, Årsta, Vantörs Stadsdelsförvaltning/14, 21 & 29 april 2021

Startdatum

14 april 2021

Veckodagar

Onsdag, torsdag

Tid

Kl 8:30 - 16:00

Omfattning

3 tillfällen, 28 studietimmar

Lokal/rum

Zoom

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Välkommen till arbetsmiljöutbildning

Arbetsmiljöarbete för säkerhet och trivsel. En gemensam bas för chefer, biträdande chefer och skyddsombud

Datum

  • Dag 1 Onsdag 14 april kl. 08.30-16.00
  • Dag 2 Onsdag 21 april kl .08.30-16.00
  • Dag 3 Torsdag 29 april kl. 08.00-16.15

Observera att utbildningen i sin helhet kommer att genomföras digitalt och därför behöver du under utbildningsdagarna ha tillgång till:

  • Dator med kamera
  • Headset/ mikrofon
  • Bra och stabil internetanslutning

Tänk på att

Anmälan är bindande och deltagande på alla tre datum krävs. Vid deltagande står HR avdelningen för kursavgiften per deltagare. Vid uteblivet deltagande debiteras hela kursavgiften den avdelnings KST som deltagaren hör till.

Innehåll och upplägg

I samarbete med Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning genomför Sensus studieförbund Stockholm-Gotland en grundläggande arbetsmiljöutbildning, så kallad ”Basutbildning”. Utbildningen vänder sig till dig som är ny som chef, biträdande chef eller skyddsombud men även till dig som vill uppdatera dina kunskaper i arbetsmiljöfrågor och syftar till att ge dig kunskaper och verktyg för ett strategiskt, praktiskt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Med utgångspunkt i den lokala arbetsmiljön, lokala dokument och arbetsmiljö-lagstiftningen med tillämpning, tar vi under utbildningen upp hur arbetsplatsens förebyggande och främjande arbete kan genomföras. Under utbildningen klargörs roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet och särskild tonvikt kommer att läggas på de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna. Mer information om innehållet i utbildningen får du under inledningen av den första dagen.

Kunskapstest

I direkt anslutning till utbildningen, dag 3 eftermiddag, genomförs ett kunskapstest för diplomering. Testet är obligatoriskt för chefer och arbetsledare och frivilligt för övriga deltagare. Mer information om detta får du på utbildningens första dag.

Intyg och diplom

Alla som deltagit i utbildningen, får ett intyg. Efter godkänt kunskapstest får du ett diplom.

Kursmaterial

Material tillhandahålls via Sensus digitala bokhylla. Länken får du strax innan kursstart.

Utbildningsledare

Anitha Kiianlinna är arbetsmiljö- och organisationskonsult samt beteendevetare och certifierad personaldialog coach. Anitha är mycket professionell, kunnig, entusiasmerande och tydlig.

Digital medverkan

Du kommer att delta i utbildningen via Zoom.

Anmälan

Anmäl dig senast 31 mars. Anmälan är bindande och deltagande på alla tre datum krävs. Vid deltagande står HR avdelningen för kursavgiften per deltagare. Vid uteblivet deltagande debiteras hela kursavgiften den avdelnings KST som deltagaren hör till.

Vid frågor kontakta: katarina.sjoblom@sensus.se

Välkomna

Ledare

Anita Andersson Kiianlinna

Kontaktperson