KALMAR

Arbetsmiljöutbildning i Kalmar- För chefer, arbetsledare och skyddsombud

Ta chansen och skaffa dig ett stadigt grepp om ditt eget ansvar för alla arbetsmiljöfrågor!

Startdatum

3 november 2020

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Lokal/rum

Rättigheten

Pris

5900 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Tonvikten i denna utbildning ligger på de arbetsrättsliga aspekterna. Här får du också möjlighet att checka av om ditt systematiska arbetsmiljöarbete håller, för på kursen går vi igenom vad som ska finnas med i ett bra och heltäckande systematiskt arbetsmiljöarbete. Du får dessutom omfattande checklistor, mallar och kunskap för att arbeta vidare på hemmaplan.

Huvudsakligt innehåll

  • Arbetsmiljölagstiftningen: arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen (AMF), systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), m.fl. av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:ar)
  • Organisatorisk och Social arbetsmiljö
  • Arbetsgivarens ansvar
  • Anställds skyldigheter
  • Skyddsombudets roll och ansvar
  • Företagshälsovårdens roll
  • Bra arbetsmiljö- och friskfaktorer
  • Kopplingen AML - MBL och gränsdragning till diskrimineringslagen
  • Att riskbedöma arbetsmiljön
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering

Korta föreläsningar varvas med problemlösning med hjälp av frågor och artiklar. Vi analyserar ett par AD-domar och studerar ett antal tidningsartiklar om arbetsmiljöhändelser.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och skyddsombud, gärna från samma företag eller förvaltning.

Litteratur

Arbetsmiljölagen (lagtexterna), Lars Åhnberg AB

Kursdagar: 3 november och 10 november

Vid för få deltagare kan kursen erbjudas på annan ort.

Arrangemangsnummer: 41378

Ledare

Annika Ekdahl

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.