Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav Bildbyrå

Distans

Arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud - distans

Människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb. Arbetsmiljön är alltmer avgörande för att medarbetare och chefer ska kunna fungera med bibehållen fysisk och psykisk hälsa under ett långt arbetsliv. Det handlar om att genom samverkan arbeta riskförebyggande och hälsofrämjande – för friska verksamheter och medarbetare.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodagar

Tisdag, Onsdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

På distans

Pris

6100 kr

Varje aktivitet i arbetet, varje förmedlad attityd på arbetsplatsen och alla intryck från en arbetsdag kan påverka vår hälsa. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper oss att förebygga ohälsa och främja hälsa på vår arbetsplats. Om vi vill att vår verksamhet och arbetsmiljö ska kännetecknas av en säkerhetskultur, så behöver alla i organisationen engagera sig i och ha fokus på arbetsmiljöfrågorna.

Sensus pedagogiska och inkluderande förhållningssätt innebär att vi ger stort utrymme för samtal och praktisk träning. Vi arbetar med fallbeskrivningar och grupparbeten utifrån den egna arbetssituationen. Deltagarna får konkreta verktyg för att fortsätta arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.

Huvudsakligt innehåll

  • Regelverket kring arbetsmiljön
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Aktörer i arbetsmiljöarbetet och samverkan på arbetsplatsen
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Förändringsarbete
  • Arbetsanpassning, nya föreskrifterna – innehåll och praktisk tillämpning
  • Hot och våld
  • Diskrimineringslagen- ändringar samt integrering i SAM

För att du ska vara så förberedd som möjligt och kunna tillgodose dig utbildningen på bästa sätt, så innehåller utbildningen en förberedande uppgift som du får möjlighet att lösa digitalt. En tid efter avslutad utbildning erbjuds du även ett coachande gruppsamtal där du kan ta upp erfarenheter, dilemman och utmaningar i ditt arbetsmiljöarbete. Du kommer också få till gång till en digital lärplattform där allt material som rör utbildningen kommer ligga.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och skyddsombud, gärna från samma företag eller förvaltning.

Utbildningsform

Utbildningen genomförs med fysiska träffar i Stockholm men vi erbjuder även möjlighet att vara med digitalt via mötesplattformen Zoom

Rabatt

Är du medlem i fackförbundet ST eller Försvarsförbundet utgår 500,- i rabatt

Sensus är godkänd utbildningsanordnare av AFA försäkringar, läs mer på AFA.s hemsida för att se om du har möjlighet att söka bidrag för arbetsmiljöutbildning.

Kursdagar:

10 maj och 30 maj

Arrangemangsnummer: 601562

Deltagarröster
De två kursdagarna var verkligen fullmatade med nyttigt innehåll och gav mig en teoretisk grund till mycket praktiskt jag lärt mig genom åren. Särskilt positivt var det att vi var en liten grupp med deltagare så att stort fokus kunde läggas på de frågor och diskussioner som väcktes hos oss utifrån de exempel som kursledaren lyfte fram. Att kursledaren hade en bred erfarenhet som hon generöst delades med sig av och utmanade oss med var det i särklass bästa med kursen.

Maria Bergstrand

Präst, arbetsledare Nacka kyrka

Ledare

Anitha Kiianlinna

Kontaktperson